fredag 6 mars 2009

Girigheten

Då har girigheten fått anledning att sträcka på sig mot än högre makabra höjder. Vi är på väg in i en ekonomisk kris som kanske kommer att sakna sin motsvarighet i modern tid. Under en tid då massor av människor tvingas ut i arbetslöshet och andra hoppas på att rädda sina jobb genom kännbara lönesänkningar, berättas om att de stora bolagens styrelser såväl inom privat och statlig sektor tar ut bonusar på än ny sällan skådad nivå.

Jag känner något som närmast kan beskrivas som avsky mot denna girighet. Det är helt tydligt en liten maktfullkomlig elit som skor sig på alla andras bekostnad. Jag undrar vilken bubbla denna elit lever i och om de har någon susning över det förakt det borde väcka…. eller är det så att upprorens tid förbi och bara uppgivenheten finns kvar? När jag ser ett nyhetsreportage där man intervjuar arbetare vid SSAB i Oxelesund blir jag betänksam. Arbetarna uttrycker sig mycket diplomatiskt om sina chefers förehavanden.

Både detta och det horribla bonussystemet säger ganska mycket om samhällsklimatet i Sverige idag. Det var nog väldigt länge sedan reaktionerna från vanliga människor var så tama som de är idag. Orättvisorna ökar på ett uppenbart orättfärdigt och korkat sätt och ingen slår näven i bordet.

Uppgivenheten från vanliga människor tillsammans med den ekonomiska maktfullkomligheten från ett fåtal är knappast någon bra kombination om vi ska bygga ett samhälle för alla med en sund moral framöver. Det finns en välgrundad anledning att vara orolig….

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: