tisdag 12 juli 2011

VattenletarenDen som söker ska finna är en gammal välkänd devis. I vår stuga i Sangis skärgård har vi en brunn av gammalt datum. Brunnen har opålitlig vattentillförsel som styrs mycket av det rådande vattenståndet i havet. Friska nordliga frånlandsvindar gör att vi kan bli utan vatten.

För att få klarhet om brunnen hade någon framtid lät vi Sven göra en analys av vattenflödet. Svens vattenletande liknar den klassiska slagrutan med den skillnaden att han har en tunn metallstav och färsk björkkvist som verktyg. Staven indikerar var vattnet flödar och björkruskan hur långt ner i marken flödena återfinns.

Den traditionella vetenskapen imponeras inte av denna metod, då det handlar mer om intuition och känsla än intellekt. Metoden går på traditionellt sätt från mästare till lärjunge och är det som brukar beskrivas som tyst kunskap.

Vi litar helt på Sven och hans metod. Vi får veta att det finns en vattenåder på drygt 3 meters djup någon meter ovanför brunnen. Det finns därmed hopp om vår brunn som är 2,75 meter djup. Gör vi brunnen en meter djupare tyder detta på att vi har pålitligt vatten.Vår vattenåder går strax ovanför huset i öst-västlig riktning. Tur är det. En vattenåder under huset kan förstöra sömnen, göra oss oroliga och ostyriga. Vi undrar just hur grannarna en bit bort har det. Undrar om de vet att vattenådern går just under deras stuga?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag 6 juli 2011

Livet, samtalen och musiken

Har just träffat min gode vän Björn kring samtal kring relationer, separationer, förändring, förnyelse och allt det andra som handlar om vårt märkliga ombytliga och många gånger oförutsägbara liv. Allt är ändligt och föränderligt, men så länge lever finns alltid ett nytt ljus och möjligheter att ta vara på.

Björn gav mig efter en tids tystnad ett nytt musiktips som får bli veckans CD. Biosphere har kommit ut med en ny CD: N-Plats av Biosphere. Denna kreativa elektronica handlar om Japan och kärnenergin. Musiken är skriven strax innan sunamin och härdsmältan i Fukoshima. Biosphere läser framtiden i musik.

Klicka på länken till höger, luta er tillbaka, lyssna. Musiken har många språk

Läs även andra bloggares åsikter om , .