tisdag 12 juli 2011

VattenletarenDen som söker ska finna är en gammal välkänd devis. I vår stuga i Sangis skärgård har vi en brunn av gammalt datum. Brunnen har opålitlig vattentillförsel som styrs mycket av det rådande vattenståndet i havet. Friska nordliga frånlandsvindar gör att vi kan bli utan vatten.

För att få klarhet om brunnen hade någon framtid lät vi Sven göra en analys av vattenflödet. Svens vattenletande liknar den klassiska slagrutan med den skillnaden att han har en tunn metallstav och färsk björkkvist som verktyg. Staven indikerar var vattnet flödar och björkruskan hur långt ner i marken flödena återfinns.

Den traditionella vetenskapen imponeras inte av denna metod, då det handlar mer om intuition och känsla än intellekt. Metoden går på traditionellt sätt från mästare till lärjunge och är det som brukar beskrivas som tyst kunskap.

Vi litar helt på Sven och hans metod. Vi får veta att det finns en vattenåder på drygt 3 meters djup någon meter ovanför brunnen. Det finns därmed hopp om vår brunn som är 2,75 meter djup. Gör vi brunnen en meter djupare tyder detta på att vi har pålitligt vatten.Vår vattenåder går strax ovanför huset i öst-västlig riktning. Tur är det. En vattenåder under huset kan förstöra sömnen, göra oss oroliga och ostyriga. Vi undrar just hur grannarna en bit bort har det. Undrar om de vet att vattenådern går just under deras stuga?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: