torsdag 31 juli 2014

Chrissie Hynde

Denna sommar är jag ute på många spännande resor i det stora och lilla. Nordlig utpost hamnar lite i viloläge....men tids nog kommer mina reflektioner kring sakernas tillstånd åter tillbaka.

Fram till dess...lite mer sommarmusik av bästa märke. Jag ska idag till stora staden i söder på Music Arts och bl a lyssna å Chrissie Hynde, sångerskan från gamla Pretenders. Chrissies  nya album som påpassligt heter Stockholm är en liten pärla...det känns inte för ett ögonblick att Chrissie har passerat de sextio.

Skön musik att rocka loss till och göra denna svettiga sommar ännu svettigare....

torsdag 17 juli 2014

Shoppingmänniskan

Om vi bara tittar tillbaka ett par årtionden var det det nog få som trodde att många människors främsta intresse skulle vara shopping. Men på senare tid har det blivit allt mer uppenbart för mig att så är fallet. Med risk att att uppfattas som fördomsfull och rent av elak tycker jag att det verkar mest ytligt och allmänt enfaldigt....men jag borde inte vara överraskad då vår tids mantra tycks vara konsumismen i alla dess former... och där är shoppingmänniskan född. Det har onekligen hänt en del sedan jag var barn...mina främsta intressen vara att samla frimärken, skåda väder och kolla på tåg...

Lasse Berg ger i sin bok "Ut ur Kalahari" sin förklaring till shoppingkulturens allt vidare utbredning i vår Värld. Människan är och har alltid varit ett socialt flockdjur beroende av sin grupp och sociala sammanhang. I historiens gryning var det en förutsättning för hennes överlevnad och utveckling.

Under de senaste årtiondena har det skett en förändring i många människors livsvillkor utan tidigare motstycke. Allt fler bor i städer och många har fått det mycket bättre materiellt sätt. Priset för denna förändring är att människan har blivit allt ensammare...hon är inte längre på samma sätt beroende av gruppen för sin överlevnad.

Shoppingen är i många stycken en ersättning för den tomhet många människor känner, men även en markör att jag är något, betyder något. Shoppingen blir en sorts "qiuck fix" för att känna sig bra och respekterad.

Blickar vi lite bortom horisonten förstår vi att det inte löser den enskilda människans problem...på sikt förvärras snarare problemen både för henne och hela den Värld hon befolkar.

Jag misstänker att shoppingkulturen inte är en dagslända...men människan måste på sikt se längre....både för sin egen och för hela vår planets skull...

måndag 14 juli 2014

Kvällstur på Akkelis
Solen och värmen har varit en följeslagare under min senaste vistelse i Grovastugan. Jag har fått skruva ner vandringsambitionerna betänkligt. Men när en av dessa varma dagar blev kväll gjorde jag en vandring upp på lågfjället Akkelis.

Akkelis är en för mig outforskad terräng knappa milen utanför Arjeplog. Vandringen var värd all svettig möda. Omgivningarna kring Akkelis är avsatt som naturreservat för de fina obrutna skogarnas skull. Den som vill se typisk fjällnära natur är Akkelis trevliga och lättvandrande terräng väl värt ett besök.
Här möts jag av en mosaik av gammelskog av framförallt gran och myr. Längre upp tar den typiska fjällbjörkskogen vid innan jag kommer upp på en mycket vidsträckt fjällhed som närmast ger intryck av evighet som det öppna havet.
Utsikten är ju alltid den stora belöningen vid toppbestigningar...här med Hornavan i blickfånget ända in till de höga fjällmassiven i väster.

fredag 11 juli 2014

Om den föråldrade mannen

Jag läser just nu Lasse Bergs bok "Ut ur Kalahari" som handlar om mänsklighetens utmaningar i allmänhet och den s k tredje Världens möjligheter i synnerhet.

Det går olika bra för denna tredje Värld där Lasse Berg skriver om Asiens och Afrikas utveckling. Ett viktigt tema i boken är att där kvinnorna får träda fram sker utvecklingen med en snabbare hastighet...ja det är frågan om det inte är en nyckel till utveckling och ett bättre liv.

Människan är född jämlik och jämställd. Denna ordning gällde i människans begynnelse. Det är i samband med människan blir jordbrukare synen om kvinnans underordning växer fram, inte sällan understödd av religionernas framväxt.

I det gamla samhället var mannens fysiska styrka viktig och legitimerade underordningen. Idag lever vi i ett annat samhälle som ställer helt andra krav. I det samhället är det tillägnandet av kunskap och språk som är nycklarna till framgång.

Det har visat sig att det är flickorna och kvinnorna som har lättast att lära sig och ta till sig kunskapen i utvecklingsländerna. Det gäller för den delen inte bara i fjärran land...utan även hemma hos oss.

Att ge kvinnorna möjlighet att ta en allt större plats i samhället kan vara en av nycklarna till vår överlevnad. Det finns starka krafter i vår Värld som strävar emot denna utveckling. Den föråldrade mannen känner sig hotad och försöker på många håll med alla stående medel förhindra framväxten av fria och kunskapstörstande kvinnor...hot,våld och religion är den gamla ordningens främsta vapen.

Som man kan jag inte annat än skämmas för mina maskulina företrädare i när och fjärran. Men droppen brukar som bekant urholka stenen till slut...så förändringens vind kommer att fortsätta att blåsa och den föråldrade manstypen blir med tiden allt mer löjeväckande...


onsdag 9 juli 2014

Corollan
Jag har en bil av märket Toyota Corolla. Uttagen augusti 1990 och således snart 24 år. Jag får då och då höra att det borde väl vara dags att byta bil. Jag har bl a fått höra..."borde du inte skaffa dig en mer ståndsmässig bil" eller "det där äggskalet kan du väl inte fortsätta att åka med".

Men...av någon outgrundlig anledning fortsätter Johan att färdas med äggskalet och åker inte i den medelklassbil av nyare märke som de flesta har.

Jag har länge funderat över om jag inte borde byta till en nyare bil. Men...när jag lägger ihop plus och minus vinner alltid trotjänaren Corollan. Jag tror nämligen min bil är svårslagen på många sätt. Jag har i princip aldrig haft några driftstörningar, bilen drar lite bränsle och kostar lite i skatt och försäkring. Visst...Corollan saknar allt det där "lull-lullet" som finns i nyare bilar....men Johan är inte i behov av något "lull-lull" som efter en tid bara krånglar och kostar pengar.

I Lasse Bergs senaste bok "Ut ur Kalahari" läser jag om att den moderna människans behov av att konsumera är ett uttryck för den förlorade tillhörighet till "flocken" som var typiskt för din tidiga forntidsmänniskan. I konsumtionen och prylarna blir vi någon...om än flyktigt i den stora ensamhet som är typisk i det moderna samhället.

Kanske jag aldrig har varit en typisk flockmänniska. Om det är så kan jag skatta mig lycklig att jag lever i nutiden. Om jag ställt mig utanför flocken för 40000 år sedan hade vilddjuren gjort processen kort med mig.

Ibland påminns jag trots allt om flockbeteendet. Jag hade väldigt länge den gamla typen av mobil som det bara gick att ringa med och med stor svårighet skicka sms med. Tills slut blev jag närmast generad i större folksamlingar där folk satt med sina smarta mobiler när jag skulle ringa med min gamla Nokia.

Så...helt utanför konsumismen är jag inte. Men när det gäller Corollan så håller jag fortfarande emot. Varför byta en gammal billig driftsäker bil mot en nyare som både är dyrare och som med säkerhet kommer att krångla mer. Dessutom skulle jag få mindre i inbyte för Corollan än vad än kostnaden för en vanlig service av en nyare bil.