fredag 11 juli 2014

Om den föråldrade mannen

Jag läser just nu Lasse Bergs bok "Ut ur Kalahari" som handlar om mänsklighetens utmaningar i allmänhet och den s k tredje Världens möjligheter i synnerhet.

Det går olika bra för denna tredje Värld där Lasse Berg skriver om Asiens och Afrikas utveckling. Ett viktigt tema i boken är att där kvinnorna får träda fram sker utvecklingen med en snabbare hastighet...ja det är frågan om det inte är en nyckel till utveckling och ett bättre liv.

Människan är född jämlik och jämställd. Denna ordning gällde i människans begynnelse. Det är i samband med människan blir jordbrukare synen om kvinnans underordning växer fram, inte sällan understödd av religionernas framväxt.

I det gamla samhället var mannens fysiska styrka viktig och legitimerade underordningen. Idag lever vi i ett annat samhälle som ställer helt andra krav. I det samhället är det tillägnandet av kunskap och språk som är nycklarna till framgång.

Det har visat sig att det är flickorna och kvinnorna som har lättast att lära sig och ta till sig kunskapen i utvecklingsländerna. Det gäller för den delen inte bara i fjärran land...utan även hemma hos oss.

Att ge kvinnorna möjlighet att ta en allt större plats i samhället kan vara en av nycklarna till vår överlevnad. Det finns starka krafter i vår Värld som strävar emot denna utveckling. Den föråldrade mannen känner sig hotad och försöker på många håll med alla stående medel förhindra framväxten av fria och kunskapstörstande kvinnor...hot,våld och religion är den gamla ordningens främsta vapen.

Som man kan jag inte annat än skämmas för mina maskulina företrädare i när och fjärran. Men droppen brukar som bekant urholka stenen till slut...så förändringens vind kommer att fortsätta att blåsa och den föråldrade manstypen blir med tiden allt mer löjeväckande...


Inga kommentarer: