torsdag 17 juli 2014

Shoppingmänniskan

Om vi bara tittar tillbaka ett par årtionden var det det nog få som trodde att många människors främsta intresse skulle vara shopping. Men på senare tid har det blivit allt mer uppenbart för mig att så är fallet. Med risk att att uppfattas som fördomsfull och rent av elak tycker jag att det verkar mest ytligt och allmänt enfaldigt....men jag borde inte vara överraskad då vår tids mantra tycks vara konsumismen i alla dess former... och där är shoppingmänniskan född. Det har onekligen hänt en del sedan jag var barn...mina främsta intressen vara att samla frimärken, skåda väder och kolla på tåg...

Lasse Berg ger i sin bok "Ut ur Kalahari" sin förklaring till shoppingkulturens allt vidare utbredning i vår Värld. Människan är och har alltid varit ett socialt flockdjur beroende av sin grupp och sociala sammanhang. I historiens gryning var det en förutsättning för hennes överlevnad och utveckling.

Under de senaste årtiondena har det skett en förändring i många människors livsvillkor utan tidigare motstycke. Allt fler bor i städer och många har fått det mycket bättre materiellt sätt. Priset för denna förändring är att människan har blivit allt ensammare...hon är inte längre på samma sätt beroende av gruppen för sin överlevnad.

Shoppingen är i många stycken en ersättning för den tomhet många människor känner, men även en markör att jag är något, betyder något. Shoppingen blir en sorts "qiuck fix" för att känna sig bra och respekterad.

Blickar vi lite bortom horisonten förstår vi att det inte löser den enskilda människans problem...på sikt förvärras snarare problemen både för henne och hela den Värld hon befolkar.

Jag misstänker att shoppingkulturen inte är en dagslända...men människan måste på sikt se längre....både för sin egen och för hela vår planets skull...

Inga kommentarer: