tisdag 30 december 2008

Midvinterljus med mörk bakgrundLugn arbetsdag på jobbet. Jag hinner tänka många tankar och emellanåt blicka ut genom fönstret med utsikt över älven. Det är eftermiddag och skymningen sänker sig över det Norrbottniska kustlandskapet. Det är något speciellt över himlen idag. Eftermiddagshimlen är ovanligt ljus och ger ett starkt återsken över den snötäckta marken. Det är ett vackert färgspel som borde glädja under denna mörka period. Min glädje är dock grumlad. Ännu en ovanligt varm december är snart passerad och det ovanligt starka ljuset beror på den milda luft som finns i övre luftlager.
Klimatförändringarna gör sig påminda på olika vis. Visserligen beror den nuvarande vädersituationen på ett mycket kraftfullt högtryck i söder som pressar den milda luften långt norröver, men dagen ger samtidigt ett illavarslande tecken om att saker inte står rätt till med vårt klimat.

Det fortsätter att skymma. Det starka ljuset återfinns fortfarande i sydväst. Som en kommentar passerar en stor flock svarta kajor ovanför hustaken. En omöjlig syn för 10 år sedan, men idag en daglig syn i det Norrbottniska kustlandskapet.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

5 kommentarer:

Magnus sa...

Ja, men bl a oceanograf Daniel Hanson och många andra forskare, inkluderande paleontologer, har visat att det varit långt varmare i Lappland och Norrbotten tidigare. Bl a under medeltiden, men även under andra perioder.

Vidare är en dags väder inte bestämmande för klimatet -- oavsett hur du tycker att himlen ser ut en viss timma eller minut.

Inte heller 10 år är "klimat". Klimat är definitionsmässigt väder över en så lång period som 100 år.

Vad är det du vill egentligen?

Du verkar så gnällig och alarmistisk om värme -- som är något bra och gott -- att man nästan kan önska du får det obeboeligt kallt…

Under 9 av 10 århundraden de senaste 100000 åren har Norrbotten varit obeboelig. Allt krossat under ett upp till några kilometer tjockt istäcke. Det är en sådan period vi nu eller när som helst är på väg in i.

IPCC så kallade vetenskap är för övrigt en bluff. Det har varit 400 ppm CO2 i atmosfären tidigare, och det är temperaturen som höjer CO2-halten. Mänsklighetens utsläpp av CO2 från fossil olja motsvarar 1 procent av atmosfärens CO2-innehåll, men hälften av det medger NOAA (en amerikansk forskarorganisation som klimatologer använder och som ofta är lite klimat-alarmistiska), och för haven motsvarar det 0,01 procent av den CO2 som finns i haven. Ökad växtlighet vid värme och högre CO2-halt innebär upptag av stora delar av den övriga procenten fossila CO2-utsläpp.

Det finns otaliga forskarrapporter som motbevisar att CO2 påverkar klimatet som IPCC i en oseriös hypotes antar.

IPCC plockar bort och raderar det de så kallade 2500 forskarna (där några är skickliga forskare och klimatologer, andra tjänstemän utsedda av världens regeringar) när dessa forskare påpekar att molnen är orsaken till det mesta av den temperaturuppgång vi haft de senaste decennierna.

Detta har dessa forskare påpekat i olika sammanhang och enligt en studie kritiserade de centrala missar hos IPCC här:
Environmental Research Web:

- "The rush to emphasize regional climate does not have a scientifically sound basis"

- "Energy budget is really worrisome; we should have had 20 years of ERBE [Earth Radiation Budget Experiment] type data by now- this would have told us about cloud feedback and climate sensitivity. I’m worried that we’ll never have a reliable long-term measurement."

Och detta gör klimatmodellerna värdelösa (endast 3 av 10 klimatologer i världen tror enligt en bred undersökning av klimatologen Hans von Storch och biologiprofessor Daniel Bray att klimatmodeller fungerar; enligt undersökningen anser även bara hälften av världens klimatologer att människan mest styr klimatet):

-"Until and unless major oscillations in the Earth System (El Nino-Southern Oscillation (ENSO), Pacific Decadal Oscillation (PDO), North Atlantic Oscillation (NAO) and Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) etc.) can be predicted to the extent that they are predictable, regional climate is not a well defined problem."


Med vänlig hälsning, Magnus A

Johan sa...

Tack för din kommentar. Liksom forskarvärlden har vi olika syn på denna fråga. Jag kan bara konstatera att jag har svårt att se att de klimatförändringar som har kommit på senare år skulle vara frukten av naturliga förändringar. Nog vore det oerhört märkligt om människans sätt att hantera vår jord inte skulle sätta sina spår.
Jag är inte lika påläst som du, men ta gärna del av den gedigna genomgång Andreas Malm har gjort på området.

Magnus sa...

Anddreas Malm är inte forskare, och det märks när han upprepar en massa påstående och retorik i alarmistisk stil -- undefär som Mark Lynas, men värre.

Att man är retorisk innebär bara att man driver propaganda, och det än mer när en massa felaktigheter påstås. Jag har läst lite av Malm och han radar upp felaktiga alarmistiska påståenden, och t o m överdriver och spetsar till dem. Det är idéer som saknar stöd hos forskningen.

Carl Wunsch och nästan alla oceanografer tar t ex avstånd från att golfströmmen kan påverkas av CO2-utsläppens verkan på temperaturen.

Jag har forskat själv en smula och skaffade mig en B Sc (plus att jag har en del utöver det) inom ett naturvetenskapligt område.

CO2 är en växthusgas, men dess ökning i atmosfären bör bero mera på temperaturökningen än på våra utsläpp. Detta hävdas av många forskare. Man blir dessvärre attackerad som om man är en skurk när man hävdar det.

Andreas Malm är ett typexempel på en som attackerar de som uttalar sig kritiskt mot idén att vi står inför en av människan orsakad klimatkatastrof, men han är ju också kommunist (syndikalist, som är "sanna kommunister" enligt vad de själva uppger i sina skrifter och annat).

Andreas Malm visar här varför han engagerar sig i klimatfrågan. Det handlar om att ersätta marknadsekonomin, och naturligtvis individens ("borgerliga") frihet.

(Du kanske tycker jag är okunnig om socialism, men var inte så säker på det.)

Du borde ändå lyssna lite på “den andra sidan”.


Beträffande mängden olja vi bränner så är det 2 kubikkilometer per år. Det kan du själv räkna ut motsvarar ett 5 cm tjockt täcke på 200 x 200 km, eller ett 0,5 mm tjockt täcke på 200 x 200 mil. Som om man har ett plastfilm som täcker Norden och "bränner av den".

Fast den vi bränner bränns ju med rening, och om vi inte skulle ha denna energi -- eller om inte fattiga länder skulle få ha den -- så skulle förödelsen av mark bli mycket större. Att man nu bränner skog för att odla palmer till palmolja (stöds helt skandalöst av WWF) beror på näring från skogen. Den kan fås. CO2-emissionerna är enorma i regnskogsskövlingen på bl a Borneo, men det bekymrar mig inte. Den stora skandalen är att arter vi aldrig ens vetat om utrotas, och vår långsiktiga välfärd minskar av biobränsle. På Påskön dog civilisationen ut av att träden skövlades. Oljan är bra och ger oss stora värden i form av energi samtidigt som den sparar naturen.

Det fossila motsvarar alltså 1 procent av atmosfärens CO2, men det allra mesta försvinner ganska snabbt i hav och växtlighet.

En annan av otaliga tokigheter i CO2-hypotesen är att värme från CO2 förstärks i atmosfären. vi har haft 2500 ppm för några miljoner år sedan, och vi har haft värmeperioder --som jag nämnde i förra kommentaren -- men orsakerna till dessa förefaller inte ha förstärkts (bortsett från is mellan istid och interglaciär tid; nu spelar albedo från is vid poler en alltför marginell roll; isen på norra hemisfären är nu, frånsett Grönland, ett par enstaka tiondelar av en miljon kubikkilometer men var under istid 40 miljoner kubikkilometer).

Detta är ett komplext område, och utnyttjas som sagt av politiska alarmister. Att påstå att hypotesen som IPCC driver, om förstärkt växthuseffekt av CO2, är i någon mening vettig vetenskap kan omöjligen göras. Otaliga andra faktorer -- såsom systematisk förändring av moln, havsströmmar och annat -- driver hela tiden temperaturen upp och ner med långt kraftigare effekt än CO2, och här har visats (bl a peer reviewed av Roy Spencer) att negativa feedback dominerar klimatsystemet (se föredrag här).

Att permafrosten smälter är också debunkat. Det var långt varmare på medeltiden (visar 95% av alla proxystudier runt hela jorden, särskilt på södra halvklotet, men detta förnekas ofta av klimatalarmisterna) samt för 6000-7000 år sedan då det inte fanns is på Arktis hav: Artikel i Norges geologiske undersökelse.

-

I alla händelser: Gott Nytt År!

thord.wiman sa...

Hej! Jo, visst känns det någonstans i trakterna av förlängda märgen att den förut så fint kalibrerade "klimatmaskinen" hackar... börjar krackelera - och det krävs ett öppet sinne och mod att verkligen känna efter!

Planeten jorden har genomgått ett stort antal stora naturliga klimatförändringar med istider och mellanliggande värmeperioder men under sådana väldiga tidsrymder att det biologiska livet haft en chans till anpassning.
Det är själva hastigheten i det satellitövervakade uppvärmningsförlopp vi nu upplever som är så totalt främmande och skrämmande. Fullständigt onaturligt! Till stor del människoframkallat!

Till det lilla som är en del av helheten: vi fortsätter rutinmässigt skjuta upp våra av kemikalier välfyllda fyrverkerier. Vad är det vi firar - egentligen? Kanske dagens pyroteknik är ekologiskt anpassad?

Men du har rätt i din känsla Johan, rätt i ditt inlägg och mycket rätt i din rubrik! Och tack för genomtänkta, medkännande, substantiella ord 2008. Ett gott, berikande, mognande och visdomssiktat 2009 önskar jag dig.

Johan sa...

Magnus: tack för nyanserade synpunkter. Världen är mer kompext än vad vi någonsin anar och det är svårt för någon att förstå helheten. Globala utmaningar kräver en samlande diskussion där vi alla kan berika varandra för att fatta bra beslut.

Kul att du reagerar och att jag får nya tankar kring denna viktiga fråga

Thord: Världen växer och denna blogg ska försöka bli om än så liten, men dock en del av denna växt.