tisdag 13 januari 2009

Förändringens vind


Fast is som faller offer för en tilltagande vind

”Vi byggde folkhemmet, ett samhälle med stabilitet och trygghet, där livet skulle fortsätta att förlöpa utan överraskningar och hot, med yrkesorienterade utbildningslinjer, livstidsanställningar och trygga pensioner. Vi insåg inte att ett samhälle med accelererande teknisk utveckling är ett samhälle i ständig ombyggnad, ett föränderligt samhälle med ständiga överraskningar och utmaningar. Ett sådant samhälle är snarare ett projekt, ett äventyr, en resa, än ett hem, en bas och en trygg hamn.”

Orden är Bo Dahlboms ur ”Sveriges framtid”. Det är med en kluven känsla jag har läst Bos förutsägelser om en trolig nära framtid, där mycket vi tagit för givet förändras eller helt enkelt kommer rycka ifrån oss. Det är ett samhälle som för den kreative, nyfikne och orädda människan kommer ett erbjuda mycket utrymme. Men det är samtidigt ett samhälle som kommer att ställa stora krav på vår anpassningsförmåga och som i förändringarnas spår riskerar leda till en omfattande utslagning av dem som sin inte förmår eller orkar vara med.

Bo menar att stora förändringar förestår oavsett vad vi tycker om dem. Han har säkert sant, men den fråga som den lätt skeptiske ställer sig är var stillhet, vila, reflektion och återhämtning får plats i ett samhälle där vi alla ska bli entreprenörer i jakt att lyckas med nya projekt eller bara få en plats på tåget mot framtiden……?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

2 kommentarer:

Jom Manilat sa...

Det finns ingen given riktning för utvecklingen av vårt samhälle anser jag.

Om vi vill driva samhället till dess kollaps så är det bara att fortsätta den inslagna vägen.
Alla civilisationer har nått sitt slut, och ju fortare vi försöker att tillfredsställa marknadens krav på ökad tillväxt, desto snabbare nalkas slutet.

Människan är ett flockdjur och behöver gemenskap för att må bra.
Satsapådigsjälv-mentaliteten motverkar individens välmåga men gynnar marknaden.

Johan sa...

I grunden håller jag med dig. Den globaliserade världen kan ses som ett stort imperium som förr eller senare störtar samman. Kanske är det så att vi behöver en ny ideologi i denna avideologiserade tid? Kriser kan ge möjlighet att tänka nytt. Vi kan bara hoppas att så sker...