lördag 9 april 2016

Tankar vid havet Egentligen är vi alla del av att pussel, ett nära nog oändligt antal bitar, mer eller mindre sammanfogade med varandra. Pusslet är livet, där vi alla är en del, om än tillfälligt.

Att livet och allt det som omger det är så mycket större än oss själva blir sällan så tydligt som när jag befinner mig i havets närhet. Här pågår ständigt en rörelse, mer eller mindre. Det är också här himmel och hav möts...två av livets grundläggande fundament.

Jag tror alltid människor har lockats till havet. Kanske också mer eller mindre medvetet få möjlighet att begrunda storslagenheten och din och min plats i den.

Just detta hav och himmel som föder och ger liv är även det som förändras när vi människor i vår oansvarighet påverkar klimatet. Det vi kanske älskar som mest,himmel och hav, kan också vara det som till sist förgör oss. Livets pussel tål inte att omstöpas. Bara den omnipotenta människan tror att hon är större än livet själv.

Livet som formats under oöverstiglig tid är mycket klokare än så. Ödmjukheten och respekten för livet låter sig inte sönderdelas. Samspel är livets nyckel, varken mer eller mindre.  Det finns inget alternativ...


Inga kommentarer: