söndag 3 april 2016

3 april - utdrag ur dagboken, Ljusets återkomst Just inkommen från en av mina återkommande isvandringar på fjärden. Så här under den femte årstidens klimax ligger is och den snö som finns kvar stadigt packad och inbjuder till långa turer till fots, på skidor eller spark.

Känns härligt med detta ljuset som nu på allvar är tillbaka och dominerar scenen. Vi lever ju på många sätt i en mörk tid där mycket kan gå överstyr. Människa och liv är inget givet. Det är ett tillfälligt tillstånd som vi ska vara rädda om och vårda.

I det mörka känns ljusets återkomst som en fin signal...och det är ju faktiskt så att ljuset besegrar mörkret. Betrakta tavlan från Moderna museets fasta utställning ovan. Bilden är mörk och rent av lite hotfull...men i det mörka fångas blicken av det där ljusa som trots allt finns där. Faktum är att om det bara finns en försumbar liten punkt av ljus i ett annars mörkt rum så är det just detta ljus din blick kommer att fånga.

Även om det ibland allt kan vara nära nog mörkt så finns alltid ett ljus som dominerar mörkret. Det är så vi måste tänka i en mörk tid. Med ljusa tankar blir det till slut ljusare igen...

Inga kommentarer: