onsdag 1 januari 2014

Ett nytt år...

Vi vänder blad. Ett nytt år ligger framför våra fötter, oskrivna och med den enkla meningen att det ska fyllas med innehåll. Året och åren som var är nu historia och kan inte göras ogjorda. Det år vi just har lämnat har för mig inneburit stora förändringar i det privata. Avtryck som ger plats för såväl sorg och saknad som möjligheter till nya utmaningar. Det är så jag vill se på livet. Det som har varit ger erfarenheter och insikter inför den fortsatta livsresan.

Det fantastiska med att vara människa är vår mångsidiga natur. Vårdar vi våra liv och erfarenheter behöver aldrig tillvaron bli tråkig. Det medhavda livsbagaget kan hjälpa oss att göra nya upptäckter om oss själva och vår omvärld.

Sedan finns naturligtvis allt det där mörka ruvande nära - arbetslöshet, sjukdom, klimathot och konflikter i stort och smått. Men - det är genom att vårda ljuset vi kan hantera det mörker som vi måste förhålla oss till. Det är både vår plikt och så möjlighet. Det är så jag vill se det nya året. Vårda ljuset i mörkret. Då blir det mörka allt mindre hotfullt. En utmaning god som någon. Gott nytt år!


Inga kommentarer: