söndag 12 januari 2014

Chris Hedges och den viktiga kunskapen

Jag kunde veckan som var läsa en synnerligen intressant och oroväckande artikel i Dagens nyheter om den amerikanska författaren Chris Hedges. Chris Hedges menar att det finns en nära nära koppling med krisen i skolan och med den allt mer utbredda underhållskulturen. Underhållningskulturen återfinns och äter sig allt djupare in i människors liv. Vi kan prata om  den i allt ifrån dataspelen, lätt nedladdabara appar till mobilen till massproducerade underhållningsprogram och jätteliknande arenor där det bjuds på shower av allehanda slag.

Redan det antika Rom hyllades bröd och skådespel i slutet av imperietiden och bidrog till imperiets fall. Tanken om den lättflyktiga underhållskulturen och människans passivisering myntades redan på 1930-talet. Jämför vi 1930-talet med dagens situation bör dåtidens oro ses som en mycket lätt västanfläkt jämfört med hur det ser ut nu.

Hedges menar att det finns ett samband mellan den alt mer präglad underhållskultur och en minskad läskunnighet. Idag är 1/3 av amerikanerna analfabeter eller mycket lågt läskunniga. 80% av amerikanerna läser inte en bok.

När underhållningskulturen tar allt större plats i vår vardagselektronik som som datorer och mobiltelefoner  är risken enligt Hedges stor att det minskar vår förmåga till komplexa tankar. Läsning, liksom tänkande kräver tid, tystnad och avskildhet.

Hedges tankar gör mig orolig, men inte förvånad. Vi lever i ett samhälle med allt större kontraster. Den s k utvecklingen går med en hisnande fart. Jag tror inte den intellektuella och kritiskt tänkande människan kommer att försvinna, men hon riskerar att bli allt färre och kanske till slut inte alls blir lyssnad på.

Skolans och hela samhällets problem blir att demokratiproblem. Ett samhälle med en allt större kunskapsförflackling kan bli ett farligt samhälle. Vår förmåga att förstå vår värld och kritiskt granska det som sker hänger intimt ihop hur vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Utmaningarna är som bekant många.

Jag såg i veckan en intressant dokumentär om Hitler och Mussolini. De lyckades dupera hela folk. Vilka konsekvenserna blev vet vi alla och kan förfasas över. Idag ökar såväl utanförskap, främlingsfientlighet och hatet i Europa. Åter kan allt fler låta sig duperas av enkla och ytliga budskap. Motståndet heter kunskap och upplysning. Det finns ingen annan väg...


Inga kommentarer: