tisdag 2 december 2014

Framtiden...?


Det enda med visshet kan säga om vår framtid är att vi inte vet hur den kommer att gestalta sig. Vi kan spekulera och göra sannolikhetskalkyler kring olika tänkbara scenarior. Inte sällan med dystopiska inslag. Det vi däremot med stor visshet är att tillvaron och även den relativt nära framtiden ger snabbare och större förändringar än vad vi kanske anar.

Det är som allt människor gör tenderar att få ett allt kortare "bäst före datum". Det som inte fanns igår finns idag och imorgon ersatt av något annat. Människan har en relativt lång historia, men demokrati och i någon mening relativt väl fördelning av resurser och välfärd har i historiskt perspektiv en mycket kort sådan. Vissa landvinningar vill nog de flesta av oss ska konserveras för evig tid...som ett demokratiskt system och ett öppet samhälle.

Vad framtiden har att säga om om dessa förhoppningar kan bara morgondagen ge svar på. Även de mest goda intentioner kan surna. Just denna dag då Sverigedemokraterna bidrar till ett parlamentariskt kaos tycker jag mig se att vi börjar få del av en situation som länge har pågått i Central- och Sydeuropa. Främlingsfientliga partier tar plats och de etablerade partierna vurmar mer för sin egen makt än utsträckta händer.

Kanske rådande läge i någon mån kan skyllas på den individualistiska kultur vi sedan länge levt i. I en sådan kultur sätt egennyttan och självet först framför gemensamma intressen. Jag tycker mig se samma tendenser inom den nuvarande politiken...utsträckta händer förkastas...kosta vad det kosta vill.

Demokratin och framtiden behöver många utsträckta händer. Vill tro att något gott frö ska gro när den värsta elden har lagt sig....

2 kommentarer:

Bert Bodin sa...

"Kanske rådande läge i någon mån kan skyllas på den individualistiska kultur vi sedan länge levt i. I en sådan kultur sätt egennyttan och självet först ...."

Där slog du huvudet på spiken.

Johan sa...

Då får vi hoppas på färre träskallar i politiken framöver Bert...annars kommer det att gå mycket spik...