tisdag 20 maj 2014

Bli till i stillheten

Världen och jag som en del av en Värld som är talar ofta med kluven tunga. Var befinner jag mig? Vad vill jag egentligen  och vilka är mina valmöjligheter? Det kan gälla tankar inför beslut, arbete och relationer.

Kanske just platsen Bron vid Gammelstadsviken är eftertänksamhetens bästa rum. Jag njuter av den första riktigt ljumma kvällen för året, blickar ut över jungfrulig grönska och lyssnar just i detta nu till koltrastens sång.

Eckhart Tolle skriver..."när du förlorar kontakten med din inre stillhet förlorar du kontakten med dig själv. När du förlorar kontakten med dig själv förlorar du dig själv i Världen"

Att återfå åtminstone lite av denna stillhet är livnödvändigt för ett rikt liv med en riktning och styrning.

Det moderna livets påbjudna aktivitet kan i värsta fall bli stillhetens fiende. Här på denna stilla plats påminns jag att människans framfart av bruset av bilar en bit bort.

En liten ekorre springer fram och tillbaka över bron och kommer allt närmare mina fötter. Kanske den är ett mått på mitt nuvarande välbehag och stillhet. Vill i alla fall tro att det är så...


Inga kommentarer: