lördag 9 juli 2016

Utdrag ur dagboken, 9 juli 2016 - till den representativa demokratins försvarBilden ovan är från min stuga och den härliga vyn över Välmba i sommarnatten. Bilden ingjuter frihet och den där underbara känslan att vara just fri, att kunna gå sin egen väg, tänka och handla utan rädsla.

Just denna handlingsfrihet är något som vi nära nog har lärt oss att ta för givet i vår del av världen. Det är en handlings- och tankefrihet som vi har vunnit på grund av en lång demokratisk tradition. Den demokratiska traditionen bygger på att vi väljer våra ledamöter i fria val. Vi väljer dem för att de ska ta ansvar, utveckla landet och våra allas möjligheter att växa.

Den kloke Göran Rosenberg pratade i sin krönika i "Godmorgon världen" förra söndagen just om demokratin och ansvaret i efterdyningarna av Brexit. Ansvaret kan aldrig utkrävas av folket, bara av de valda. Därför är just folkomröstningar för samhället i en farlig väg att gå, och, som Göran Rosenberg menar, de valdas feghet och brist på ansvarstagande.

I en orolig tid när rädslan och främlingsfientligheten växer faller ansvaret tungt på den representativa demokratin och dess ansvarstagande. Folkomröstningar löser sällan några problem och blottlägger och vidgar ofta de klyftor som redan finns. De är bara de valda som kan och förväntas ha överblicken över de stora frågorna och som ska ta besluten. Folket har ju alltid möjligheten att rösta bort dem vid nästa val.

I Brexit spår vet vi att det fanns opporturna krafter som aktivt stödde uträdet ur EU...krafter som inte så här efteråt vill axla ansvaret för beslutet. Väljer vi en ordning där de som inte förväntas och kan ta ansvar för fattade beslut skapar vi en grogrund för instabilitet och kaos. I ett sådant läge är din och min frihet inte längre en given sak. Ett demokratiskt samhälle byggs inte över en natt, men det går fort att rasera...

Inga kommentarer: