onsdag 15 juni 2016

Vattenskotrar - en fossil fråga, del 2Jag har ondgjort mig över buskörningen med vattenskoter i Norra hamn i Luleå. För ett par veckor sedan tog jag kontakt med kommunen för att höra hur de såg på saken och om de ämnade vidta några åtgärder. Efter två veckor får jag efter en påminnelse en återkoppling. Det har blivit ett ärende av min fråga:

 Hej! För snart två veckor sedan skickade jag nedanstående fråga till ansvarig tjänsteman/nämnd. Jag saknar återkoppling från kommunen och ser naturligtvis fram emot ett svar… 

 Med vänlig hälsning Johan Lodin 

 "Luleå är en kommun som vi i många avseenden kan vara stolta över, men det finns sådant som svärtar ner. Som boende i Norra hamn kan jag konstatera att vattenskoteråkningen tillika buskörningen med dessa vattenskotrar ökar år från år. För mig är det en frågan om såväl trivsel, ordning och miljö. På vägarna har vi hastighetsgränser och i utloppet ur hamnområdet knopgränser som de flesta vanliga båtägare respekterar. Kommunen har tidigare konstaterat att transportsektorn (vattenskotern är ju också ett transportmedel, även om den mest används som en vuxenleksak) står för mer än 75% av de klimatpåverkande växthusgaserna i Luleå. Som mål har Luleå satt upp att kommunen ska vara fri från klimatpåverkande koldioxidutsläpp senast år 2050. Min fråga till ansvarig nämnd är hur man avser stävja den tilltagande vattenskoteråkningen i Norra hamn? Det är en ordningsfråga som växer, men framförallt en nog så viktig symbolfråga i det klimatpolitiska arbetet."

 Hej. 
Det är gjort ett ärende av din förfrågan i samband med att du skickade in den till oss för två veckor sedan. Ärendet är också lämnat till kommunsekreterare Henrik Berg. Jag vidarebefordrar och registrerar även denna mail och lämnar till Henrik. Ärendet har Dnr. 2016/796-1522. 

Med vänlig hälsning Monica Lindholm 


Ser med fortsatt spänning fram emot fortsättningen....för någon sorts fortsättning blir det visst. Får anledning att återkomma!

3 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Det är bra att kommunen får "ställa sig på tå" emellanåt.

Min skyltkampanj hade jag ju ingen framgång med. Vi får se hur det går för dig.

Kuriren hade en artikel om sjösäkerheten i norra hamn idag.

Bert Bodin sa...

Det är bra att kommunen får "ställa sig på tå" emellanåt.

Min skyltkampanj hade jag ju ingen framgång med. Vi får se hur det går för dig.

Kuriren hade en artikel om sjösäkerheten i norra hamn idag.

Johan sa...

Hoppas kopplingen till kommunens dokument biter...vi medborgare får se till att de inte blir hyllvärmare. Ska kolla kurren. Hoppas inte deras betalvägg hindrar.