tisdag 21 juni 2016

Vattenskotrar- en fossil fråga, del 3Så har jag fått svar från  Patrick Zetterkvist från fritidsförvaltningen angående okynneskörningen med vattenskotrar i Norra hamn i Luleå. Svaret är i sig korrekt, men allt annat än proaktivt. Luleå kommun har satt som en ära att vara bäst i klassen när det gäller olika mätningar kring kommunernas popularitet. Den framsynte vet att frågor som rör vår livsmiljö och framtid kommer få en allt större plats på agendan framöver. Här tycks kommunen fortfarande vara i strykklass, tyvärr. Mycket passivt att bara hänvisa till annan myndighet...här får vi visst göra nästan vilka tokigheter som helst utan att kommunen agerar på något sätt.

Bollen är i rullning och har passats till Länsstyrelsen. Återstår då att att ta kontakt med dem. Får anledning att återkomma!

 Hej Johan, Jag skrev till dig i detta ärende för 2015-08-21 och upplyste dig då om att det är Länsstyrelsen som kan reglera vattenskoteråkningen i norra hamn. Den som framför vattenskotern är befälhavare och har ett ansvar gentemot övrig sjöfart och miljön. Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter. I förordningen anges att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. Sjöfartsverket beslutar vad som är allmän farled. Länsstyrelsen kan besluta om föreskrifter för körning till och från allmän farled. Länsstyrelsen kan också meddela föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för användning av vattenskoter.

 Läs gärna bifogad länk. http://www.sjofartsverket.se/sv/Batliv/Fakta-om-batlivet/Vattenskoter/  
Som du ser ovan så ”äger” Luleå kommun inte frågan utan det är Länsstyrelsen som får fatta beslut i frågan. 

 Med vänlig hälsning Patrick Zetterkvist Avdelningschef anläggningar Fritidsförvaltningen. 

Hej! För snart två veckor sedan skickade jag nedanstående fråga till ansvarig tjänsteman/nämnd. Jag saknar återkoppling från kommunen och ser naturligtvis fram emot ett svar…

 Med vänlig hälsning Johan Lodin

 "Luleå är en kommun som vi i många avseenden kan vara stolta över, men det finns sådant som svärtar ner. Som boende i Norra hamn kan jag konstatera att vattenskoteråkningen tillika buskörningen med dessa vattenskotrar ökar år från år. För mig är det en frågan om såväl trivsel, ordning och miljö. På vägarna har vi hastighetsgränser och i utloppet ur hamnområdet knopgränser som de flesta vanliga båtägare respekterar. Kommunen har tidigare konstaterat att transportsektorn (vattenskotern är ju också ett transportmedel, även om den mest används som en vuxenleksak) står för mer än 75% av de klimatpåverkande växthusgaserna i Luleå. Som mål har Luleå satt upp att kommunen ska vara fri från klimatpåverkande koldioxidutsläpp senast år 2050. Min fråga till ansvarig nämnd är hur man avser stävja den tilltagande vattenskoteråkningen i Norra hamn? Det är en ordningsfråga som växer, men framförallt en nog så viktig symbolfråga i det klimatpolitiska arbetet."

Inga kommentarer: