söndag 27 april 2014

En företrädare för nattväktarstaten - infrastrukturministern

I en nattväktarstat ska politiker och stat lägga sig så lite som möjligt. Här finns idén om att utbud och efterfrågan ska styra våra val och göranden till allas bästa. Ytterst ska det bara finnas lagar och polis som ska se till att vi håller oss inom lagarnas riktmärken.

När infrastrukturminstern Catharina Elmsäter-Svärd för en tid sedan uttalade sig om nattågstrafiken till övre Norrland blir hon nattväktarstatens främste förkämpe. Hon menar på fullt allvar att utbud och efterfrågan ska styra tågtrafiken - det är inget som politikerna ska lägga sig i.

Jag undrar hur infrastrukturministern ser på sin egen uppgift. Att vara en vald politiker är väl just att lägga sig i och sörja för medborgarnas bästa. Genom att uttala sig som infrastrukturminstern gör så tycker jag att hon har skrivit under sin egen avskedsansökan.

Det fanns en tid då det hette att hela Sverige ska leva. Det gäller visst inte längre för den alliansledda regeringen med moderaterna som främsta förtrupp. Hela Sverige behöver en fungerande infrastruktur för att leva och utvecklas. Ska marknad och efterfrågan styra fullt ut då undermineras förutsättningarna för många människor på sikt.

Med sitt uttalande blottar infrastrukturminsten sin byk och jag skulle även vilja säga sin okunskap eller åtminstone sin aningslöshet.

Hela Sverige behöver leva infrastrukturminstern och det är din plikt att agera. Både människor, miljö och klimatomställning kräver det...

Inga kommentarer: