söndag 13 april 2014

Nyhetsflödet och verkligheten

Min långa söndagsfrukost brukar ofta ske tillsammans med radions "God morgon Världen". Vid sidan av intressanta reportage är ofta personligt färgade krönikor höjdpunkten. Göran Rosenberg är en av dessa krönikörer. När Göran tar till ordet brukar jag lystra lite extra. I dagens sändning reflekterar han över den 24-timmars nyhetsrapportering som i nutidssamhället ses som en av många nya självklarheter.

Nyhetsförmedlingen öppnar upp nya dörrar till vår Värld, men vad är det för verklighet som visas upp. Är det egentligen bara mycket små färgade fragment av verkligheten alltmedan det mesta av mänskligt liv sker långt utanför nyhetsförmedlingen? Och...kan dessutom vara så att själva nyhetsförmedlingen påverkar skeendet på den plats som är nyhetens centrum. Med stor sannolikhet är det så och det medför att nyhetsjournalistiken får ett stort ansvar i det som förmedlas.

Vi lever i många avseenden i en tid där snabbheten och ytligheten kan ha företräde framför analysen och reflektionen. Det är alltid farligt, men kanske än farligare när det gäller nyhetsförmedling.

Vi får i dag fler bilder av den Värld som omger oss, men den fråga vi behöver ställa om vi egentligen vet mer om den?

En sak kan vi i alla fall vara säkra på....det mänskliga livet fortsätter även sedan strålkastarna har släckts och journalisterna har dragit vidare...

Inga kommentarer: