söndag 21 april 2013

Tre generationer

Som människa kan jag förhålla mig på olika sätt. Min utblick och hur jag förhåller mig till människor och företeelser talar också om vem jag är. I vilken ålder jag är har också sin betydelse. Ibland blir det tydligare än annars. Förra veckan satt jag på min arbetsplats och för en stund blickade ut över det pågående livet utanför fönstret. Först ser jag en gammal kvinna komma gående i sakta mak med sin rollator. Blicken är mest riktad nedåt. Strax  senare kommer ett medelålders par ivrigt samspråkande med varandra. Paret avlöses strax av två tonåringar. Har är deras blickar stadigt riktade mot den mobiltelefon som de håller handen.

Det jag ser är på många sätt typiskt för livet och för vår tid. Att bli gammal med allt mer inskränkt rörlighet innebär att döden på gott och ont börjar vara något konkret och inte allt för fjärran. Den nedåtriktade blicken kanske omedvetet står för kontakt med den jord vi alla ska återvända till. Att vara mitt i livet innebär för många av oss kommunikation med partner, vänner och andra som vi delar tankar och erfarenheter med. För den unga generationen tar den digitala kommunikationen på gott och ont över allt mer. Det är på sitt sätt en revolution som vi säkert bara har sätt början av. Kanske den gamle med sin rollator inte ens en aning att den pågår.

En sak kan vi i alla fall vara ganska säkra på. Kommunikation och socialt samspel är och kommer att förbli viktigt för oss människor. Det är brist på detta konflikter och i värsta fall krig blir lösningen. Den digitala revolutionen öppnar nya möjligheter. Om det blir av godo eller ondo är däremot öppen fråga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


Inga kommentarer: