fredag 18 maj 2012

SälarVåren har i år varit lite prövande för oss i norr, inte så mycket för kylan, men många kulna, blåsiga och regniga dagar har staplats på varandra.

Även denna dag har bjudit på rikligt med regn ute i skärgården. Naturen har dock vaknat på allvar och flertalet fågelbekantingar har återvänt och delar generöst med sig av sina symfonier speciellt under kväll och morgon.

När morgonens dimma lättade blev vi varse något som inte tillhör det vardagliga.På de kvarvarande isflaken låg ett femtontal sälar till synes i full harmoni med de omgivande elementen. Gråsälen är vanligt förekommande i Bottenviken, men det är mer ovanligt att de visar sig så nära land.Under morgontimmarna fick vi länge följa sälarnas lågmälda göranden. Då vinden vände och isflaken styrde in mot stranden fick vi nästan närkontakt med våra vattenvänner innan de ansåg sig ha fått nog av uppmärksamheten.

Med en vaken blick bjuder naturen på ofta på trevliga överraskningar. Faunan behöver inget vackert väder för att visa sig från sin bästa sida.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: