måndag 7 maj 2012

Den fria tanken

Vem som är fri och vad som är frihet kan vi ägna mer eller fria tankar om och spekulera i. Just det senare, den fria tanken, är något vi värderar högt i vår del av världen, den är en viktig del av ett öppet samhälle och en levande demokrati.

Hur fria vi egentligen är går det alltid att fråga sig. Vi influeras av vår omvärld i det lilla och stora. Det är oundvikligt, då vi är kommunicerade sociala varelser. I den postmoderna kultur vi lever i bombarderas vi av fler tankar och intryck än någonsin. Det både vidgar vår omvärldsförståelse, men gör oss också mer än någonsin utsatt för påverkan och riskerar att styra oss i våra tankebanor.

Det brukar sägas att media i alla dess former utgör den tredje stadsmakten. Att det förhåller sig så tycker jag vi ständigt får olika bevis på. ”Juholtaffären” är ett av de tydligare exemplen.

En hittills underskattad maktfaktor och kanske på sikt också ett hot mot den fria tanken kanske tekniken kommer att bli. I söndags hörde jag på Nina Björks krönika i ”Gomorgon Världen”. Hon berättade om teknikens påverkan i smått och stort. Alltifrån datorspelens påverkan på våra liv och värderingar till det att hon inte längre fritt kan välja tecken då hon skriver i sin nya mobil. Tre punkter (något som står för eftertänksamhet) har ersatts av smilegubbe (var glad!) när hon plitar ner punkt två. Det senare visar hur tekniken omedvetet eller medvetet styr våra liv och handlingar. Att förmedla eftertänksamhet är ju något helt annat än att vara glad.

Min konklusion blir, var vaksam och anpassa dig inte. Den dag när något liknande händer på Blogger och jag inte får teckna ner de tre punkterna eller något annat tekniken styr in mig i, då är det dags att lägga ner bloggen och söka sig andra skrivarvägar…

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: