torsdag 3 februari 2011

Förändringens tid

Den folkliga resningen sprider sig som en löpeld över arabvärlden. Denna folkets revolution kan få stora konsekvenser inte bara i berörda länder utan även förändra hela den politiska världskartan.

Det är lätt att känna en glädje inför det som sker. I den upplysta tid vi lever i blir det allt svårare för ett litet fåtal att sko sig på flertalets bekostnad och undertrycka frihetens röst. Samtidigt finns det anledning att känna en oro. Desperata regimer gör naturligtvis sitt yttersta att tysta motståndets röst, kosta vid det kosta vill. Ett sätt att göra detta ser vi just nu i Egypten där en mobb med hugg och slag skadar och lemlästar och militär som fått order att gripa journalister som rapporterar om det som sker.

Hur det ska gå för Egypten och andra länder vars folk söker frihet och rättvisa hänger mycket på hur vår s k fria värld reagerar. Tyvärr talar såväl historien som nuet att har västvärlden olika intressen, såväl politiska som ekonomiska i odemokratiska länder, tenderar stödet till folken i dessa länder bli svagt.

Med eller utan västvärldens stöd kommer förändringar förr eller senare. Genom att ta aktiv del i förändringsprocessen och stödja sunda demokratiska krafter kan förändringarna bli något som både gagnar det folk som vill ha frihet och stabiliteten i världen. Däremot – genom att vara passiv finns det risk att en annan agenda går segrande. Länder som saknar demokratiska rötter kan lätt få ett nytt repressivt ledarskap. Vi vet att den religiösa extremismen är stark i dessa länder så det finns en anledning att känna oro.

Det som sker nu kan vara början på en viktig ny historieskrivning. Jag känner glädjeblandad oro inför det som kommer att ske…..

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

1 kommentar:

Per sa...

Mitt i prick Johan