söndag 1 april 2018

1 april 2018, utdrag ur dagboken - normal vinter Bilden ovan är nog det mest vårlika Luleå kan visa upp denna 1 april. Nu är vintern snart slut, även här i norr, då är det dags att summera den.

I denna lögnernas och de alternativa faktas tid kan jag komma med dagens helt objektiva sanning, den stora ljugardagen till trots - vintern här vid Norrbottenskusten har varit fullkomligt normal.

Återkommande får jag höra att vintern har varit kall. Människans minne är allt för kort. Det är ju snarare så att vi snabbt tycks har uppfatta de stora temperaturöverskotten  och blasket som har blivit allt vanliga sedan milleniumskiftet som det normala.

Smhi:s statistik talar sitt tydliga språk - vintermånaderna december, januari och februari har varit ungefär 0,5 grader varmare än normalt. Om vi räknar in mars som är en vintermånad här i norr så har den varit ca 1,5 grader kallare än normalvärdet. Totalt sett blir det så normalt det kan bli.

Då vi har sluppit tvära kast i temperaturen och töväder har snödjupet fått växa. Vi har något mer snö än det normala, men det beror mest på avsaknaden av töväder. Bortsett från den något nederbördsrika december har det hittills detta år kommit helt normala nederbördsmängder.

Vi kan glädja oss åt en tillfällig frist från klimatförändringarna. En glädje som snabbt grumlas då vi alla med lite vett vet att klimatförändringarna är ett globalt fenomen. Då kan det fortfarande lokalt bli normalt och t om kallt.

Tack normala vinter...låt oss hoppas att det blir fler...

2 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Instämmer i din slutönskan. Det har varit en önskevinter, dvs. normal.

Folk klagar. Alltså vill de egentligen ha klimatförändring???

Johan sa...

Tror snarare att allt för många är för insiktslösa...de reflekterar inte över de stora penseldragen.