söndag 22 april 2018

22 april 2018, utdrag ur dagboken - fara och färde för de naturliga musikanternaDet är en solig söndag. Dagen till ära har inneburit balkongpremiär när mina sparsmakade utemöbler har kommit på plats. Våren vid Norrbottenskusten är inte generös med värmen men i eftermiddagssolen känns det riktigt gott tillsammans med kaffet och romanen.

Den långa vintern börjar släppa sitt grepp och på sitt klassiska sätt gråna ner. Mycket snö ligger kvar och blott grusiga gång- och cykelvägar börjar bli riktigt torra. Isen ligger fortfarande tjock även om ytskiktet gör att isvandringarnas tid är förbi.

Hör ett par trumpetande sångsvanar och ser lite mås. Våren i den nordliga delen kan vara en påfrestande tid för den som gillar blommor och skirande grönska. Flyttfåglarnas återkomst bidrar dock till och tina upp tillfrusna själar.

Denna vårfåglarnas ljuva musik är inget som vi kan ta för givit. Faktum är att många av våra mest älskade fåglar som exempelvis storspov, tofsvipa och sånglärka har åderlåtits under lång tid.

Boven är som vanligt människan. Jordbrukslandskapets tillbakagång och monokulturella odlingar tränger under många arter. När det naturliga livsmiljöerna blir färre försvinner många av våra flygande vänner. En starkt bidragande orsak är även att de mindre fåglarnas kost har minskat. Jag läser att 75% av insekterna har försvunnit från Tyskland under de senaste 30 åren. Sedan år 1800 lär fågelbeståndet i samma land minskat med 80 %.

Jag vet inte inte hur illa det är hos oss, men våra flyttande vänner behöver ju sin kost på väg till sina boplatser hos oss.

Boken "Tyst vår" skrevs i början av 1960-talet. Då handlade om hur farliga bekämpningsmedel skulle slå ut insekter och fåglar. DDT och andra bekämpningsmedel används inte idag, men våren kan fortfarande bli tyst eller åtminstone allt tystare.

Det är inte bara för fåglarna skull människan behöver lägga om sin livsstil...men just till försvaret för våra flygburna vänner har du ytterligare ett skäl varför en omläggning måste ske!

4 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Utvecklingen är bekymmersam.

Johan sa...

Jag tyckte att det var tystare i skogen invid min stuga i fjol...vill så gärna tro att det är en tillfällighet.

Bert Bodin sa...

Vi får hoppas på det. Här på Rånlandet har vi i varje fall bofinksinvasion. Har aldrig sett så många. Tjogtals trängs på marken under fågelmatningen ibland.

Johan sa...

Kombofåglarna som bofinken - d v s de som både äter insekter och fröer klarar sig bättre.