torsdag 26 april 2018

Skärmen och ensamheten De flesta av oss tillbringar allt mer tid bakom våra skärmar, alltifrån mobilens lilla skärm till mobila eller den stationära datorskärmen. Vi förfasar oss gärna över de ungas frekventa skärmtid, men många vuxna beter sig på likvärdigt sätt...så snart det finns ett ledigt utrymme åker mobilen fram för att kolla den senaste uppdateringen.

Är det här något att bekymra sig om? Uppenbarligen tycker bl.a. de tekniska innovatörerna i Silicon valley som är "medskyldiga" till dessa uppkopplade prylar att det är ett problem. Ser ett reportage i nyhetsprogrammet Aktuellt att dessa inte låter sina barn använda varken datorer eller mobiltelefoner. Jag antar att de har sina skäl till detta.

Forskningen ger inget entydigt svar på hur skärmtid och sociala medier påverkar oss, men många forskare är oroade. Det vore ju bara enfaldigt att tro att att allt mer tid framför skärmen framför verkliga mänskliga möten inte påverkar våra relationer och att skärmtidens stillasittande liv kan påverka vår fysiska hälsa.

Den amerikanska författaren David Brooks tillhör de som oroar sig för vår tilltagande användning av sociala medier och vad de gör med oss som sociala varelser. Andelen amerikaner som upplevelser sig ensamma har ökat från 20 % till 40 % sedan 1980-talet. Andelen av befolkningen som drabbas av depression har tiofaldigats sedan 1960 och andelen ungdomar med allvarliga psykiska problem har ökat från 5,9 % 2012 till 8,2 % 2015. Även om dessa alarmerade siffror även beror på andra saker än uppkoppling och sociala medier så tycker jag att det vore naivt att tro att de inte har betydelse.

Det är bekymmersamt att allt fler upplevelser ensamma och att med det den psykiska hälsan försämras. Det kan bli till en tragedi för den enskilde, men även påverka det sociala kittet som håller ihop vårt samhälle. Med allt fler ensamma människor och människor som inte utvecklar goda relationer till varandra blir allt mer främmande för varandra. Ur det främmande utvecklas osäkerhet, rädsla och kanske i värsta fall hat.

När skärmar och sociala medier tar över våra liv kan det bli väldigt fattigt. En flicka i reportaget från Silicon valley uttrycket det hela talade - jag vill leva mitt eget liv, inte andras liv genom skärmen.

Inga kommentarer: