måndag 5 februari 2018

Mobilen i skolan

 

 Den digitala tekniken styr allt mer av vår värld. Den formar oss nog mer än vad vi inser - inte minst i vårt sätt att interagera med varandra och vårt sätt att tänka. Vad gäller det senare oroar sig flera forskare att vi människor kan komma att hämmas allt mer i vår intellektuella och kreativa begåvning då tekniken serverar oss så lätt utan minsta ansträngning. Oroande om det är sant. Under människans era på Jorden har hon hittills blivit allt smartare. Skulle denna utveckling nu stanna av, ja, då har vi all anledning att rynka pannan, då vi lever i en tid som kommer att kräva många smarta genomtänkta beslut.

Skolan är ju den viktigaste platsen för lärande som i den bästa av världar ska utveckla vår begåvning och kritiska tänkande. Skolan verkar också vara det ständiga "slagfält" där alla har en åsikt vad som är ett bra lärande.

En av dessa strider just nu är mobilens vara eller inte vara i skolan. På den ena sidan står de som anser att skolan måste klara av närvaron av mobilerna, då den är är en så självklar del av den tid vi lever i nu. Det är en inte bara teknikernördarna som tänker så utan även en hel del pedagoger. På andra sidan står de som oroar sig, ofta psykologer och skolläkare, som menar att mobilerna skapar distraktion och hinder i lärandet.

Naturligtvis är det här en fråga som det går att göra politiska poäng på. Inte oväntat är det den gamle skolministern Jan Björklund som tar taktpinnen. Han föreslår ett förbud - den enkla lösningen som många säkert sympatiserar med. Visst finns det relevans i hans resonemang att det är det är de mest utsatta eleverna som kan vara de största förlorarna. Samtidigt klingar Björklunds retorik lite ihålig när han så gärna förhärligar friskolorna - de brukar ju inte vara platsen för de utsatta elever han pratar om.

Jag gillar inte snabba enkla beslut på komplexa frågor. Jag tror att vi måste kunna förhålla oss till den digitala tekniken, som mobiler, också i skolan. Men vi behöver tydliga överenskommelser vad som ska gälla.

Lärande är viktigt och det ligger en stor utmaning att hjälpa våra barn och unga att göra kloka val. Blir de allt för splittrande går det ut över lärandet. Multitasking, d v s göra flera saker samtidigt är enligt forskning den unga hjärnan inte bra på. Mobilen rätt använd kan vara ett hjälpmedel, så ock i skolan. Samtidigt finns det säkert många situationer där den inte alls fyller någon funktion och då ska den inte heller finnas i undervisningen.

4 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Jag är konstigt nog mer folkpartist (L) i den här frågan, trots att jag i det mesta är vänsterorienterad. Men även eleverna själva börjar nu ge uttryck för att mobilerna stör.

Dessutom gör de unga män mera stillasittande än 85-åringar, enligt en rapport som redovisades idag. (DN)

Pressen från det dagliga intaget från sociala medier påverkar ungdomar i en rktning att mellan 10 och 15 procent visar psykisk ohälsa. Också detta redovisades idag.

Hur ska vi lära oss att umgås med mobilen? Och hur lång tid ska det få ta.

Frankrikes Macron vill ta bort den från skolan.

En engelsk undersökning påvisar bättre resultat från skolor med mobilrestriktioner.

Johan sa...

Alla är vi i någon mening folkpartister...även om Björklund många gånger agerar allt annat än liberalt. Jag brukar säga att svåra problem sällan hittar sin lösning i snabba svar. Kanske förbudet är rätt, men låt oss först titta på de de goda exempel som förenar det ena med det andra innan vi förhastar oss.

Bert Bodin sa...

Men vilka positiva följder av mobil i klassrummen kan du lista?

Johan sa...

Du får inga listor av mig....men fokusgrupper där pedagoger i båda lägren möts och diskuterar för - och nackdelar, kanske är en idé. Visst kanske vi behöver ett tydligt beslut...men snabb billig politik kan göra mer skada än nytta.