måndag 26 februari 2018

Det hycklande klimatsamhället


 Läser idag att Trafikverket är bekymrad över att koldioxidutsläppen minskar i en alldeles för långsam takt. Med nuvarande minskningstakt finns det inte en chans att nå de långsiktiga mål med nollvisionen vad gäller koldioxid år 2045.

Precis så, det går inte åt rätt håll alls, utan mycket går på tvärs. Vi kör mer och mer bil och flyger allt oftare. Miljö- och klimatmedvetenheten börjar öka, men därifrån att aktivt handla tycks det vara mycket långt.

Så länge miljö- och klimatarbetet görs till enbart mitt och ditt projekt kommer den katastrofalt långsamma takten att fortsätta. Visst kan vi alla göra en liten skillnad genom att köra miljöbil, lägga av och flyga och sluta med köttätandet. Men, vi behöver samhällets engagerade stöd om det verkligen ska hända det som faktiskt måste hända.

Samhället pratar med en hycklande kluven tunga. Centerns Annie Löf tycker att vi ska flyga mer och bilindustrins äkta miljöengagemang ser jag inte en droppe av. Tvärtom - den aggressiva bilannonsmarknaden är värre än på länge. Ofta är det stora fossiltörstande bilar lanseras. Motorjournalisterna på våra största tidningar tycks inte vara bättre. Som en del av makten borde de veta bättre, men varje lördag i DN läser jag om olika stora bilars förträfflighet.

Samtidigt rasar klimatforskarna, en del av journalisterna och faktiskt en och annan politiker mot vad vi alla håller på att göra med vår planet.

De olika samhällsyttringarna blir för den enskilde inte så lite schizofrena. Jag som i det lilla försöker göra mitt blir mörkrädd. Så länge kapitalister gör som det alltid ha gjort - bara se till den kortsiktiga vinsten och politiken inte använder mer aggressiva styrmedel så ser det inte roligt ut.

Vi fryser i slutet av februari...men framtiden kommer att bli obehagligt svettig...

Inga kommentarer: