onsdag 2 mars 2016

Till demokratins försvar Mannen ovan förskräcker mig...och förskräcker mig ännu mer då jag vet att det är massor av amerikanska väljare som vill se denne Donald Trump som USA:s nästa president.

Jag undrar hur det kunde bli så här. Det vi ser inte bara en amerikansk företeelse utan något som sker runt om i vår värld...reaktionära partier som rider på en våg av missnöje av väljare som ogillar pluralistisk och mångkulturell värld där de ser sig som förlorare. Det som sker också är en reaktion på det etablissemang som politiken har blivit där många med viss rätt ser att politiken gynnar de redan gynnande.

I DN skriver författaren David Brooks om det som sker. Han skriver att ett samhälle kan välja två vägar att få saker gjorda - politik eller diktatur. Med kompromisser eller rå styrka. Politikens frånsida är att vi aldrig kan få allt vad vi önskar. Politik är kompromisser och ett aldrig upphörande samtal där vi får lära hur andra tänker och väga olika behov mot varandra. Alternativet är är någon auktoritär tyrann som slår ner sina meningsmotståndare

Broocks menar att Trump och flera med honom är en sorts antipolitiker i vår tid som vill ha total seger för sin egen doktrin. Antipolitikerna föraktar den begränsning politiken ger. De utfärdar sanslösa löften som de aldrig kan infria och vägrar kompromissa. Förenklingar av världen är legio för antipolitikern och bejakande av våld är inte främmande.

Broocks skriver att svaret på Trump och andra antipolitiker är just politik....att människor med olika viljor existerar. Han citerar Harold Laski som formulerar det på följande sätt: "Låt oss enas om att vara oeniga och göra det till basen till vårt samhälle. På så sätt garanterar vi dess djupaste harmoni".

Jag kan bara hålla med...alternativet till det demokratiska samtalet ter sig förskräckande. Om detta vittnar såväl historia och nutid.

Inga kommentarer: