torsdag 2 oktober 2014

Jag och det monotona

De flesta lägger en negativ värdering i ordet monoton. Kanske just för att det ofta uppfattas som något vardagligt och tråkigt.

Det monotona har ju just med upprepningar att göra. Det vi gör återkommande, ofta och ibland helt oreflekterat.

När jag är i min stuga gör jag ibland sådant som kanske kan uppfattas som monotont...eller som jag själv väljer att kalla det - positiva upprepningar. De kanske mest frekventa aktiviteterna är vandringar på till välkända platser och handhavandet av veden.
Det förra äger ju inget faktiskt värde i sig. Jag vandrar utan annan avsikt och mål än just att vandra. För vissa kanske det skulle sakna mening. För mig ger det just mening. Speciellt på mina välkända skogsturer över skog och berg finner jag stora glädjen just i det där allt välbekanta. Oftast ser jag samma saker gång på gång, men det är just det som ger den där fina mentala vilan jag i någon mån söker. Under vandringarna blir jag även varse de små förändringar som faktiskt sker...för små är de i landskapet invid odlingsgränsen.
Handhavandet av veden har ett mer tydligt mål...att trygga ved och värmeförsörjning till stugan kommande år. Det här är aktiviteten som upprepas alltifrån fällning och transport, kapning, klyvning och stapling i vedboden. Speciellt klyvningsmomentet har stora monotona inslag. Timme efter timme ägnas att klyva kapade bitar. Glädjen känns stor när jag ser att högen ved i sakta mak växer. När man som jag arbetar med samtal i yrkeslivet blir just tillfredsställelsen över den växande vedhögen särskilt stor...här sker något påtagligt och konkret trots eller just därför det stora inslaget av monotoni i utförandet.

Sedan sker det även mycket annat trevligt i stugan. Jag läser, bastar och grillar. Kanske inte lika monotont. Grillar jag fläskkarré en dag så blir det oftast lax nästa...

2 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Bra inställning. Den kan gälla även för mig.

Johan sa...

Då är vi två...men jag vet att vi är fler. Det rika livet är enklare än vad många tror..