onsdag 29 oktober 2014

Bilder av staden
För en tid sedan besökte jag min barndomsstad Gävle och det gamla skogsmuseet Sivanum som numera är konsthall. För tillfället visades Dieter Stöpsgehoffs fotoutställning "Avgörande ögonblick". I ögonblicken söker han fånga berättelser om vår i tid i staden och det nu som framträder mellan det förflutnas utopier och den ännu ej sedda framtiden. I detta mellanrum exponeras en plats i förfall där människors vardag ändå pågår som ett utsträckt undantagstillstånd.

Den valda platsen är Slussen i Stockholm. En plats som en gång stod för framtidstro, men nu snart är en plats i imperfektum i sitt nuvarande tillstånd.
Det är ingen vänlig och vacker plats, men kanske just så som den stora staden upplevs i det vardagliga livet som allt som oftast heter rörelse och arbete och baksidor av mänskligt liv.

Spännande bilder som sätter fingret på staden, dess utveckling och uppgift. Denna stad i ständig grossess och som bidrar till den allt större spänningen med ett slukande regioncentra och avfolkningsbygder utan riktig framtidstro.
För mig blir det med bilderna så tydligt att vi inte kan undgå att formas av den miljö vi vistas i.

Vilken är framtidens stad och hela det övriga land som inte är stad? Utställningen kan ses som ett viktigt inlägg i en lika viktig diskussion.

Inga kommentarer: