onsdag 8 oktober 2014

Norhland resourcersIgår tisdag pös den sista luften ur den Norrbottniska gruvboomen. Symbolen för denna gruvboom - Norhland resourcers har stoppat driften. Det är helt enkelt inte lönsamt nog att bryta malmen i dagbrottet.

Det är naturligtvis en tung dag för basindustrilänet Norrbotten, men än mer tragiskt för glesbygdskommunen Pajala. I denna lilla kommun med några tusen innevånare blir i ett slag 300 personer utan jobb. I själva verket är det på sikt väldigt många fler. Det finns massor av underentreprenörer runt gruvan och annan kringverksamhet har lockats till Pajala med hopp om en ljusnande framtid. Risken är kanske stor att inte bara en gruva stängs för gott utan att en hel bygd går omkull.

Norrbottens rika naturtillgångar som under efterkrigstiden har bidragit till hela Sveriges välfärd verkar också vara länets förbannelse. Skogen, malmen och vattenkraften har under en period givit arbete åt många. Idag finns inte många kvar inom skogsnäringen och vattenkraften. Däremot har vi fullt av fula sår i naturen i form av gigantiska kalhyggen med klen återväxt och och vackra älvdalar som ömsom torrlagts eller dämts. Gruvnäringen har klarat sig bättre. Stora sår i naturen även här, men begränsade kring vissa områden.

När riskkapitalister och andra lycksökare på jakt efter mineraler för några år sedan satt sina klor i länet blev jag orolig. De små glesbygdskommunernas politiker gladdes, men samer och miljövänner rasade. Plötsligt fanns det en prislapp på vår sista orörda natur...och den var billig.

Jag har haft en kluven inställning till gruvprojektet i Pajala. Ägarna har aldrig fått någon lönsamhet i verksamheten och det stora dagbrottet blir ytterligare ett av dessa sår som aldrig läks. Nu är det mycket som tyder på att denna saga är slut och att det med stor sannolikhet kommer att påverka andra spektakulära gruvprojekt.

Det kommer aldrig vara hållbart för en liten kommun i vår tidsera att bygga upp allt kring en gruvverksamhet som även om den visar sig vara lönsam alltid finns under en begränsad tid.

Gruvverksamhet kommer att ge ett fortsatt bidrag till Norrbotten...men det ska vara med stora, kloka ägare som återinvesterar i vårt län.

2 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Rätt! Det sista sammanfattar även min åsikt.

Johan sa...

Bert...låt oss hoppas att det finns fler kloka röster....