söndag 12 maj 2013

Normal vår

Från balkongen invid Norra hamn  tar jag ett årstidstypiskt foto ut mot den ännu delvis isbelagda fjärden. I luften kretsar fiskmås och flugsnapparen sjunger i bit  bort. Det är en normal vår. Det sista av isen brukar släppa vid den här tiden och flugsnapparen har anlänt enligt tidtabell.

Många av oss tycks tro att våren är eländigt kall. Vårt minne är kort. Säkert är det så då många längtar efter sommar, sol och värme efter en lång vinter.

Låt oss istället vända på tankebanorna och känna en tacksamhet inför normaliteten. I den på många sätt oroliga tid vi lever, bl a med en överhängande risk med dramatiska klimatförändringar tycker jag att vi ska glada över det normala. Kanske denna i mångas ögon tråkiga normalitet kommer att bli något att längta efter den dag världens klimat har går överstyr och klimatflyktingarna väller in över våra gränser.

Ut och njut i det normala, känn tacksamhet, men ägna också några allvarliga tankar hur det kan förbli så...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: