måndag 2 april 2012

Samtalen


Samtal kan vara att hela sprickor

De pågår alltjämt, utsagda och outsagda. Samtalen har olika valör. Det goda samtalet består av lika goda lyssnare, de som är beredda att ge och ta emot med ett öppet inne. Det goda samtalet bekräftar, men utmanar även det invanda betraktelsesätt där du vågar pröva nya tankar.

Det goda samtalet respekterar alltid den andre, men mycket av det goda ligger även att utmana den invanda förställningsvärlden. Under våra dagar i Svens stuga i Ryssbält finns det tillfälle för många samtal, mestadels av den goda valören.

Det goda samtalet sker enklast i en miljö där vi är helt oss själva och befinner oss i ett tillstånd där livets krav inte pockar på. Våra möten i Svens stuga besjälas oftast av detta.

I en värld med högt uppdrivet tempo och krav på framgång och prestation där alla intryck riskerar splittra vårt fokus, vad finns där plats för kanske viktiga samtal? Jag ser till att freda mitt utrymme för goda samtal, allt annat äger mindre vikt…..

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: