onsdag 31 augusti 2011

ÄngörenEn söndag i augusti. Vi färdas på det blanka öppna havet och solen värmer fortfarande skönt. Vi är på väg till Ängörens gamla sågverk ut utloppet av Sangis älv.

Ängörens sågverk togs i drift 1912 och drevs i ett första skede fram till 1930 då konjunkturen gjorde tillverkningen olönsam. Sågverket fick en kortare renässans under krigsåren 1940-42, då den då efterfrågade produkten järnvägsslipers tillverkades.Runt detta sågverk byggdes små samhällen upp med enkla bostäder och affärer.

Denna vackra sensommardag har det gått 69 år sedan det sista arbetet avslutades i sågverkshallen. Att tiden går och naturen tar tillbaka är tydligt när vi går igenom den delvis svårgenomträngliga skogen fram till sågverksbyggnaden. Ett plåttak har satts upp i ett senare skede, kanske med hopp att få igång sågen igen. Just detta hjälper till att bevara att bevara historien. Allt utanför byggnaden är på väg att förmultna och försvinna. Väl inne i sågverket tycks det som tiden har stått still. Bortsett från en del vandalisering finns det mesta kvar precis som det såg ut vid nedläggningen 1942.För sin tid måste det ha varit en modern anläggning tänker jag under rundvandringen i sågverkshallen. Om väggarna kunde tala kanske jag fått veta mera om de tuffa villkor som rådde för de som arbetade vid sågverket. Nu får jag skapa mina egna bilder om hur det kan ha varit, en av dessa platser som är en del av vår tidiga industrihistoria.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

3 kommentarer:

Magnus Cedergren sa...

Fortuna sågverk på Ängören är väl den allra sista resten av sågverksindustrin i Kalix älvdal - nåja Sangis älv kanske...

Det är lite ont om fysiska kulturminnen, men det finns väldigt gott om papper som beskriver den här historien redan på 1800-talet. En del historiker menar att det kanske är unikt att det finns så mycket gamla brev, rättegångshandlingar, bokföring osv. bevarat på olika håll i Sverige (dock rätt så lite i Kalix och Norrbotten tyvärr).

Ett exempel på en sådan handling är t.ex. detta kontrakt, där maskiner från Björkfors sågverk flyttades till Ängören:

http://www.archive.org/details/KontraktBjorkfors

Jag driver projektet "Historisk skogsexport från Kalix älvdal" med syfte att digitalisera gamla papper. Hittills har vi i projektet digitaliserat 12000 sidor ungefär.

konsulent sa...

Vår historia riskerar att bli historielös om den inte bevaras. Du gör ett stort arbete som vi andra kan vara tacksamma över

Rolf Svanberg sa...

Jag har som ung pojke jobbat på sågverket sommaren 1952. Då sågades slipers som
jag tog undan från sågen och staplade upp nära "kajen". Jag skjutsade de sågade trävarorna på en "tralla som drogs på räls"....et ganska tungt jobb för en ung pojke.
Cyklade med en äldre man (Sune Sundqvist) från Sangis vid 5-tiden och kom framtill Kilnäset, där en man som hette "Smed" startade en råoljemotor och sen förde oss ut med båt till Ängören. Minns att vi bara var 3+1 man vid sågningen. Jobbade hela sommaren.