torsdag 5 juni 2008

Studenten

Denna dag andas ungdomlig eufori. Hur blir morgondagens uppvaknande? Hur väl rustade är dessa unga vuxna att möta livet utanför skolan på egen hand? Många är nog välrustade inför den fortsatta resan, medan en hel del andra kommer få ett mycket skakigt uppvaknande då tillvarons krav plötsligt gläfsar dem i nacken.

En lärare jag känner beskriver gymnasieskolan av dag som ett enda stort cocktailparty. Många ungdomar rör sig till synes bekymmersfritt genom sin utbildning, smakar lite av kunskapens frukt, men för dem är studietiden främst ett socialt projekt.

En studievägledare berättar att flera lätt desperata elever på senare tid har tagit kontakt med henne. De har plötsligt insett att de inte kommer att få ett komplett slutbetyg. De har hela tiden skjutit jobbiga uppgifter framför sig. När allvarets timme är inne vaknar de alldeles för sent.

Som medresenär i skolans brokiga värld kan jag se att skolan är alltför otydlig att förmedla vilka krav som gäller. Genom att inte sätta nog tydliga gränser och ge elever ständigt nya chanser blir resultat många gånger svek istället för hjälp.

Många barn och ungdomar är vana att ”curlas” av såväl föräldrar som skola. Vuxna undergräver på så sätt ungdomarnas förmåga att växa med ansvar och få dem att stå för sina handlingar.

Många ungdomar behöver vägledning mot sin väg mot vuxenblivande. Denna vägledning måste vara tydlig och hjälpa dem att växa i en ansvartagande roll. Det är ju trots allt dessa ungdomar som ska bygga vår framtid.

2 kommentarer:

Totte sa...

Bra skrivet och tänkt. Håller med till 100 procent och funderar över varför föräldraskap allt mer handlar om att curla och vara engagerad i barnens aktiviteter och allt mindre om att sätta gränser och visa att respekt ska fungera åt båda hållen.

Johan sa...

Jo, detta borde vara ett intressant forskningsområde. Kan det ha något med skulden att göra? Att vuxna vill ge någonting de själva inte fått. Jag tror att frågan är oändligt mer svårfångad än så. I ett samhälle där allt mindre är givit är också föräldrarollen svårare att axla.