onsdag 25 februari 2015

Om utveckling och tillväxt
Det brukar sägas att storleken har betydelse. Det kanske äger en giltighet. Det som definitivt har betydelse och giltighet är orden och hur de brukas. De har både ett symbolvärde och anger en riktning. Just därför tycker jag inte det är helt oproblematiskt då en av Luleå kommuns verksamheter numera har bytt namn från utvecklings till tillväxtkontoret.

Ordet tillväxt verkar vara i ropet just nu, men skulle det vara bättre än utveckling? Jag tycker inte det. Ordet utveckling känns mer sympatiskt...det handlar om förstå mer. I ordet ligger en kunskap och lärandeaspekt. Att söka förstå mer om oss själva, vår plats och våra sammanhang i smått i stort handlar om att leva och växa, men inte nödvändigtvis tillväxa.

Tillväxt däremot handlar just om att växa och helst bli störst. Det finns dock problem. Ofta kan det bli på bekostnad att något annat blir mindre. Sedan lever vi som bekant i en Värld med ändliga resurser. Här finns en annan motsättning...i tillväxten ligger ofta att förbruka mer...och ofta mer än vad som är sunt och vad som är hållbart i det långa loppet.

Med att fokusera på tillväxten tycker jag att kommunen sänder ut helt fel signaler. Tänk så mycket bättre att satsa på utveckling med fokus på hållbarhet. Tror att det skulle kunna föda många kreativa idéer. Idéer som håller det långa loppet...

4 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Rätt, kort och gott!

Johan sa...

då är vi alla fall två....ord kan förföra..det gäller att vara på sin vakt.

Sven Teglund sa...

Nej vi är tre. Jag håller helt med er!

Johan sa...

Då är vi nästan en klubb!