söndag 16 november 2014

Alla tomgångkör!!


Det börjar bli vinter. Fjärdarna fryser till och det bitar lite i kinderna. Trivsamt för en som jag som uppskattar årstider och kan se skönheten  även i det avskalade och tillfrusna.

Baksidan av det kallare vädret för oss som bor i staden är den sämre luften, en vinterluft som jag stadigt tycker bli sämre. Bovarna som är många är naturligtvis utsläppen och framförallt bilkörningen.

Jag fylls ömsom av uppgivenhet som ilska när jag ser hur många människor beter sig i sin lilla artificiella värld, d v s bilen. Går jag längs gatorna och parkeringarna så ser jag dessa tomgångskörare överallt. Med de smarta mobilernas tillkomst har det hastigt blivit många fler. Jag kan med bedrövelse förundras över denna aningslöshet och bekvämlighet som hemsöker dessa säkert annars trevliga människor. Här blir de till riktiga miljö- och klimatmarodörer.

Den absolut fulaste ögonblicksbilden av denna aningslöshet och egoism fick jag när jag för en kort tid åkte från stugan. Vid en parkeringsficka längs med vägen står en man och en kvinna på var sin sida av bilen och röker omgiven av ett moln av bilavgaser.

När nu t o m USA och Kina till slut börjar förstå att vi måste få få ner våra utsläpp för vår planets och kommande generationers skull tycker jag att vi ska ta rejäla nappatag mot denna miljöterrorism. Skyhöga böter för alla som tomgångskör mer än tre minuter. Sker det vid upprepade tillfällen beslagtas körkortet på plats. Sedan för vi in en generös inlösningspremie på alla gamla blybensinbilar och illaluktande dieselbilar. Inom 5 år ska de vara utfasade och förbjudna att köra.

Ingen frivillighet här inte. Tydliga politiska beslut i frågan snarast. Basta!

Inga kommentarer: