onsdag 11 juni 2014

Bortom allt förstånd...

Världen och människorna som är vi och som befolkar denna Värld är ett förunderligt folk. Många företeelser kan både begripas och förutses, men ibland når åtminstone jag begriplighetens gräns.

När Dagens nyheter skriver om unga svenska somaliska kvinnor som åker till Syrien i en Al Qaida inspirerad gerilla tar åtminstone jag mig för pannan. Det är inte deras familjer som understödjer dem - tvärtom - de är förtvivlade. Naturligtvis undrar jag var deras drivkraft kommer ifrån....att med stor risk gå in i döden och kämpa för en sak som undergräver deras frihet som kvinnor.

Det finns extrema rörelser i vårt samhälle vars agenda står ljusår från tolerans och demokratiska värden. Nynazistiska rörelser finns på ena kanten och fundamentalistiska islamska grupper på den andra. Ingendera grupper utgör i dagsläget något hot för vår demokrati, men det är tragiskt att se hur ofta unga människor anammar tankar som för länge sedan borde vara förpassade till historien.

Att de nynazistiska grupper nog mest består av marginaliserade unga män som söker sin revansch tror jag står klart...men vilka är kvinnorna och vad driver dem...? Här finns det stora kunskapsluckor att fylla.

Inga kommentarer: