måndag 14 mars 2011

Sannolikheten och naturkrafterna

När vi nu får åse en av de värsta jordbävningarna på länge och de förödande konsekvenser den får för de mest utsatta människorna förstår vi att naturkrafterna är någonting mycket större än oss själva. Naturkrafterna går det inte att ta konroll över, utan bara hitta vettiga förhållningssätt till.

Dessa dagar får Tage Danielssons fantastiska monolog om sannolikheten om vad som hände eller inte hände vid kärnkraftsolyckan i Harrisburg en ny aktualitet. Det känns inte för ett ögonblick att monologen är över 30 år gammal.

De flesta vet att det med en stor sannolikhet kommer att inträffa en stor jordbävning i Japan förr eller senare, däremot verkar man helt ha bortsett från att kärnkraftsverk kan haverera bl. a. av denna anledning. Nu håller det på att hända och från många håll ifrågasätts kärnkraften. Alla verkar vara tagna på sängen, som om det aldrig skulle kunna hända. Trots att vi vet att det har hänt och kommer att hända igen.

Det är tragiskt att se hur kortsiktig människan är i dessa avseenden. Hennes minne är kort och jag är rädd att hon kommer att glömma igen.

Kärnkraften är och förblir en tickande bomb där den finns. Att placera kärnkraftverk i en jordbävningszon är större än så. Det är att spela rysk roulette. Förr eller senare smäller det och nu har det hänt. Frågan vi borde ställa oss är vilka blir konsekvenserna och när händer det nästa gång?

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: