söndag 27 mars 2011

Oklok barnomsorg

”Dagbarnvårdare ger god omsorg i hemmiljö” kan jag läsa på jackorna hos de kvinnor som sitter med en grupp barn i 2-4 årsåldern på hamburgerrestaurangen. Jag reagerar på det jag ser - att ge god omsorg är också att ge allsidig och näringsrik kost. Vad är det hemlika i hamburgerrestaurangen och vilka signaler sänder de vuxna till barnen?

Jag må uppfattas som en gammal fossil och moralgubbe, men i min värld är det jag ser helt fel. En känd gammal klyscha säger ”att det ska krökas i tid det som krökt ska bli”. Vi vet att en stor del av vår ohälsa hänger ihop med kosthållningen och andelen överviktiga barn är stor. I vår gynnande del av världen är övervikten snarare ett tecken på fattigdom än tvärtom.

Sett i detta perspektiv är det som dagbarnvårdarna gör med barnen helt omdömeslöst. I vår konsumtions och snabbätarkultur är det viktigt att de ansvariga vuxna är förebilder och står för det viktiga varumärke man visar upp. Tids nog kommer barnen hitta hamburgerrestaurangen på egen hand, utan att vuxna ska behöva leda dem dit.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: