fredag 26 juni 2009

I rörelseLivet är rörelse, ett evigt pendlande tillstånd mellan aktivitet och vila. I naturen känner vi denna rörelse så naturlig som den är. Därför kan vi känna samma ro vid blicken över att blankt vatten som vindens lek bland tallarna.

Våra mänskliga liv är också rörelse och de bästa av världar en behaglig pendelrörelse mellan vila och aktivitet. En del av utmaningen i våra liv är just att hitta balansen mellan dessa tillstånd – att inte rusa iväg i onödan eller att sjunka ner i djup passivitet som kan vara allt annat än vila.

Även om jag har hunnit långt i livets resa har jag ännu långt kvar att hitta denna balans annat än under kortare stunder.

Livets flöde kräver många insiktsfulla val. I vår hektiska tid kanske den största utmaningen ligger i att hitta den svåra balansen mellan att inte krampaktigt ställa sig utanför, men samtidigt inte gå bort sig i alla val och möjligheter.

Vi har just sålt vårt hus. Några veckors ovisshet och stress är över. Nu håller vi på att flytta och sedan startar byggandet av det nya hemmet. Mycket rörelse med andra ord, men så mycket enklare att hitta de vilsamma stunderna med ett mål i sikte. En känsla av kontroll har åter fått fäste. Jag inser att denna kontroll är en viktig vägvisare för mig för att hitta balansen mellan rörelse och vila. Visst kan denna känsla vara en illusion, men så länge jag bärs av en tanke att jag står på mer stadig mark blir plötsligt allt mycket enklare.

Livet är rörelse och vila, däremellan finns kontrollen, de goda besluten och handlandet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

2 kommentarer:

thord.wiman sa...

Hej!

Kjempeflott skrivet. Många kloka ord och insikter på ett bräde men ordet balans är nog ändå nyckelordens nyckelord, detta noga genom tidsåldrarna frammejslade jämviktsbegrepp som upprätthåller allt vi vet: livet, stjärnorna och kanske också själva kosmos.

Just rörelse är ett viktigt ord/begrepp för att förhindra ful stagnation. Annars tänker jag på det härliga ordet PASSAD - den eviga rörelsen som mycket fascinerade Martinson i fantasi och verklighet. Fin fina stämningsfulla rader har han författat om detta intressanta inre och yttre fenomen. Passaden är den vind som året runt blåser på vardera sida om jordklotet pådriven av den stora motorn - en makalös mackapär egentligen, en "evighetsmaskin" i perfekt balans - Solen. Och ska vi människor nu nödvändigtvis tillbe någonting så ÄR DET DEN.

Annars om rörelse vill jag gärna tänka på Platons föregångare Pythagoras, som på så många utleda skolelever märkbart fått upp mungiporna via sin märkliga (både röriga, roliga och i rörelse) sats - att summan av kvadraten på kateterna på en rätvinklig triangel är lika med kvadraten på hypotenusan. Blev det rätt?
I rörelse som sagt och på något vis - tidlöst.

Johan sa...

Spännande reflektion. Det finns många sätt som i grunden beskriver samma sak -rörelsen. Nu är vi med friskare högsommarvarm bris flyttande till Luleås Svartöstan. Den Nordliga utposten har fått en fin utkik över Luleås skärgård som kanske ger nya ord framöver. Det dröjer ett tag, först måste vi få bredbandet på plats.