torsdag 23 november 2017

Svarta dagar... Black Week, Black Friday, Black Weekend. Visst känns det igen. Uppmaningen till att shoppa just denna vecka antar närmast monstruösa proportioner.  Jag ser dem över allt. Det går bara inte att värja sig, såtillvida man inte stänger av datorerna, mobiltelefonen och inte öppnar någon tidning. Ja, du får sätta dig i den mörka novemberskogen och vänta på att galenskapen ska gå över.

Black Friday är naturligtvis som mycket annat en import från landet i vänster, en import av värsta sort. Den spär på den redan upphaussade shoppingkulten till nya nivåer och uppmanar oss att köpa massa saker vi inte behöver.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen, människan är ett rovdjur av värsta sort - ett rovdjur på den planet, Jorden, som människan är beroende av för sin långsiktiga överlevnad. Just tillväxt i form av ohejdad materiell konsumtion är just den aktivitet vår Jord behöver mindre av. Det förstärker en osund slit och slängmetalitet och påverkar såväl miljö som klimat.

Det går att se detta ständiga uppmanande till onödig masskonsumtion som nån sort svår cancersvulst som det tycks bli allt svårare att hejda. Visst finns det visst motgift i form av kritiska röster, men de tycks väga alltför lätt när konsumtionscancern sprider sig. Cancer är som bekant dödlig, så och vår okritiska konsumtion som alltför många tycks vara förföriskt förblindade utav.

Läser i dagens tidning att framtiden lovar allt fler konsumtionsjippon likt Black Friday. Får glädja mig åt all den vita snön som faller därute denna svarta konsumtionsvecka...

Inga kommentarer: