tisdag 12 januari 2016

Polarisering i migrationens tid Tänker jag positivt kring vår tid så går det inte annat att säga att den är spännande. Det är som ett drama i många akter där ingen vet hur det ska sluta. Den av många allvarliga frågor totalt dominerar diskussionen är naturligtvis flyktingkrisen och migrationen i dess spår.

Att täcka av sanningen och vad som är rätt väg att gå blir inte lättare av den allt mer polariserade debatten. Den ena sidan vill bygga höga murar medan den andra vill se totalt öppna gränser. Jag tror att många med mig inte känner igen sig. Medan den ena sidan står för en inskränkt nationalism så står den andra närmast från ett naivt utopia.

I flyktingkrisens spår vädrar mörkerkrafterna allt mer morgonluft. Det som sker runt om Europa, men även i vårt land är otäckt och kan på sikt för dramatiska följder om de polariteten i debatten får fortgå tillsammans med ett svagt politiskt ledarskap.

På senare tid finns det olika illustrativa exempel på hur det kan bli om man inte tar debatten på allvar. Vi är alla människor av kött och blod. Att flyktingströmmarna kan skapa bekymmer av olika slag får vi inte förneka.

Händelserna i Köln vid nyårsfirandet kan väl inte ha inte undgått någon. Hundratal unga kvinnor antastades sexuellt av unga män som det kom att visa sig i många fall kan vara asylsökande. Polisen fick massiv kritik av att inte ha agerat. Efter  några dagar får vi veta att liknade händelser hände på andra platser samma natt. Senare har vi kunnat läsa att varianter på temat, d v s att utländska unga asylsökande män har antastat unga kvinnor på andra platser. Liknande händelser har även skett i Sverige vid tidigare tillfällen. Även dessa gånger beskrivs polisinsatserna som flata.

Det är lätt att få en känsla ordningsmakten förblivit för passiva för att kanske uppfattas som rasistiska. Det här är farligt. Givetvis är det aldrig acceptabelt att någon antastas sexuellt, men var som är minst lika allvarligt är att just händelser som dessa där samhällets reaktioner uppfattas som vaga ger massor av bränsle åt de rasistiska krafterna.

Jag noterar att de som annars med stor vurm uttalar sig för att generöst flyktingmottagande är tysta i den här aktuella frågan. Det kan tyvärr ge bränsle åt bristen på att vara trovärdig.

Ett annat exempel som inte har med flyktingarna att göra utan hur staten agerar är ilskan hur Danmark behandlar flyktingar när de beslagtar deras ägodelar. Det låter ju inte sympatiskt och är inte alla delar sympatiskt. Men...lyfter vi blicken lite bör vi tänka på hur samhället Sverige behandlar sina medborgare som söker försörjningsstöd (socialbidrag). För att du ska vara bidragsberättigad ska du vara medellös. Så länge du har pengar eller egendomar som kan säljas är du i normalfallet inte berättigad till försörjningsstöd.

Frågar du en person som länge har gått på försörjningsstöd kanske hen har lite svårt att känna igen sig i debatten. Risken är naturligtvis dessutom stor att hen är Sverigedemokrat.

Att ta ansvar i ett samhälle i en svår tid är att vara tydlig och inte förtiga obekväma sanningar. Vi kommer att stå inför många svåra beslut. Det kommer att kräva det svåraste av allt...en fullständig öppenhet i debatten och inte värja sig för dess komplexitet.

Inga kommentarer: