lördag 9 januari 2016

Östeuropa marscherar igen... Det fanns en tid för inte så länge sedan då halva Europas folk satt instängda bakom den ryska järnridån. Det var resultatet av de uppgörelser som gjordes efter det förödande andra världskriget iscensatt av Hitlers nazister. Stalin vill som en av segrarna ha sitt. Denna historiska kompromiss ledde till årtionden av isolation, förtryck och repressionen av många av Europas folk.

I slutet av förra seklet nådde till slut ljuset och friheten även till Europas östra del. Det blev till en frihetens vind som blev till storm där ett försvagat Ryssland bara kunde sitta på första parkett och åskådarplats och åse den nya tiden.

Östeuropa öppnades upp för dess folk. Länderna moderniserades snabbt och blev efter ett antal år en del av den europeiska gemenskapen (EU).

Demokrati och frihet är inget givet tillstånd. Optimalt fungerar den inte någonstans och  i stora delar härskar tyranniet alltjämt även i vår upplysta tid. Att vara fri bär på möjligheten, men också på det stora ansvaret att förvalta möjligheten och göra något bra av den gåva du har fått. Ibland undrar jag om den som aldrig varit fri kan förvalta frihetens pund...?

Det finns allt för många exempel i vår värld med avsaknad av demokratiska traditioner att just demokratin har så svårt att få bärighet och fäste. Ofta kommer mörkerkrafterna tillbaka efter en tid...inte sällan påskyndade av samma folk som tidigare önskade demokrati och frihet.

I Östeuropa vinner mörka krafter, inte sällan med nazistiska rötter, allt större terräng. Nazister och nationalister marscherar igen. I Ungern har det pågått länge. I Polen har det nyligen skett att nationalistiskt maktskifte och retoriken från andra ledare från den östra regionen ger en aning om vad som kan vara på gång. Det som verkar vara den röda tråden när mörkret drar in att man kastar sig av rättsväsendet och medierna...staternas pluralistiska och demokratiska grundfundament.

Vi som gillar frihet och bygga en hållbar framtid måste höja vår kritiska blick. Ofrihetens apostlar växer i antal även i vårt land. Ingen demokrati är immun mot barbariet. Speciellt i en tid då Europas gemensamma kitt är skörare än någonsin.

4 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Det känns skrämmande, det som nu sker i t.ex Polen, där den nya (men unkna) ledningen inte sticker under stol med sina intentioner. I Frankrike växer Nationella fronten. Och Ungern känns "förlorat".

Vad är det som händer?

Bert Bodin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Johan sa...

Framförallt funderar jag över hur EU kommer att agera. Alla vill äta av kakan...men färre vill ta ansvar för demokrati och frihet.

Johan sa...

Framförallt funderar jag över hur EU kommer att agera. Alla vill äta av kakan...men färre vill ta ansvar för demokrati och frihet.