söndag 17 januari 2016

En egen väg Ibland faller pusselbitarna mer på plats än annars. Jag och den svenska akademiledamoten Horace Engdahl är mycket olika människor och vi lever säkerligen helt olika liv. Men när Horace för en tid sedan blev intervjuad SVT:s "Min sanning" uppstod mycket av den där värdegemenskapen i TV-fåtöljen.

Horace sa många klokheter under en timme, men just det där om att känna utanförskapet och gå den egna vägen kändes med ens mycket bekant. Horace var inte den där fotbollskillen man helst skulle vara för att han en status i gruppen. Han kände sig inte som en del av gruppen, snarare lite utanför och ibland trakasserad. Resultatet av denna barndom är att Horace sällan känner sig bekväm med gruppen och de attribut som omger den. Horace blev istället mannen som går sin  egen väg. Den intellektuelle och skarpsynte skrivaren.

Jag delar naturligtvis inte fullt ut Horace Engdahls brillianta skarpsinne, men igenkänningsfaktorn är annars hög. Inte heller jag var fotbollskillen som någon ville ha med i laget...tvärtom, var det lagspel blev jag i regel alltid med lite av skammens rodnad vald sist. Jag blev sällan mobbad, men kände tidigt att gruppen inte var något för mig. Där hade jag lite att hämta.Vänner fanns, kanske var de lika lite gruppmänniskor som jag, men många gånger var jag ensam.

När jag hör Horace och hur hans barndom har format honom blir det också tydligt hur jag tänker och var jag är idag. Jag blev den där reflektören och betraktaren, inte sällan ensam.  En ensamhet som många gånger har varit självvald. Jag har märkt det påverkar mig såväl privat som i arbetslivet. Det är inte i gruppen jag har hämtat styrkan. Styrkan har jag fått av älskade platser i naturen, musiken och litteraturen. Men även även av de få nära vännerna och av den jag älskar.

Jag är hela tiden skaparen av mitt liv. Ett liv som jag har fullt ansvar för. När jag lyssnat på Horace Engdahl har jag ännu lättare att förstå varför jag gör de val jag gör. Den djupare insikten bidrar med försoningen och också friheten av mina val är rätta just för mig.


Inga kommentarer: