måndag 16 mars 2015

Ljuspunkter från inlandet

Förra veckan var jag i Arvidsjaur, denna inlandsmetropol mitt i mellersta Lappland. Metropol är kanske lite mycket sagt för en kommun som har sådär 8000-9000 innevånare. Men - för att vara en kommun i det som räknas till den klassiska glesbygden är Arvidsjaur en ort av rang.

Arvidsjaur är orten jag alltid passerar på vägen mot min stuga ännu längre västerut. För mig har det typiska för Arvidsjaur varit de många raggarbilarna och Epa-traktorerna. De finns där i ett antal som nog är svårslaget om man ser till innevånarantalet.

Denna "bilburenungdomskultur" kan åtminstone mitt fördomsfulla jag se lite som stagnation...en kultur för grabbarna med bakåtvända kepsar och med stora snusprillor.

Så just därför var det så mycket roligare att se att här pågår även utveckling som tar spjärn mot framtiden. I kommunen har man årligen en demokratidag där ungdomarna får ta pulsen på de valda politikerna. Där man dessutom under olika seminarier få lära sig mer om demokratins fundament och om vikten att vara med och säga sin mening.

I Arvidsjaur verkar man satsa på framtiden - d v s på ungdomarna. Om detta vittnar att ett fint gammalt kulturhus som tidigare var turistbyrå och plats för några företagare nu har blivit en mötesplats för de unga. En plats som man har fått vara med att skapa...såväl till innehåll som utformning av lokaler. Här flödar kreativitet och olika aktiviteter som gör mig glad till sinnes. Det är långt ifrån den gamla ungdomsgården med biljardbordet som främsta nav.

När jag beger mig hem i kvällen känner jag mig förhoppningsfull. Med annorlunda grepp har glesbygdskommunerna i norr möjligheter...om man inkluderar de unga och de nyanlända från fjärran länder. Arvidsjaur är ett stycke på väg...

Inga kommentarer: