söndag 8 mars 2015

En farlig man...

Att leva i en fredlig avkrok i Världen innebär långtifrån att freden är ett normalt naturligt tillstånd. Världen har så länge människor befolkat den på många platser varit en farlig för alla som har trotsat makten och krävt få del av grundläggande mänskliga rättigheter.

Ett par av den fredliga Världens grundläggande fundament är likheten inför lagen (rättssäkerheten) och ett korruptionsfritt samhälle. Dessa grundfundament är knappast fullt ut giltiga någonstans, men i demokratier som Sverige fungerar det i alla fall tillfredsställande.

Det annars allt för vanliga tillståndet är att makten använder lagen för sina egna syften. Så är det i enpartistaterna och diktaturernas Värld. Att bygga demokrati tar tid  och att upprätthålla den kräver ständig vaksamhet. Länder som saknar demokratisk tradition har väldigt svårt att bygga demokrati. Religion (haveriet av den arabiska våren) och kulturella traditioner (Ryssland) tycks vara svåra hinder på vägen.

Vi lever i en upplyst tid. Vi fria människor får ta emot så mycket information om vår omvärld att huvudet nästan brister. Just därför går det inte med säkerhet att säga att Världen har blivit en farligare plats. Det vi med säkerhet kan säga att hoten har kommit närmare oss. Jag tror att många av oss länge har underskattat Putin och hans maktambitioner. Vilken Värld Putin och hans maktapparat vill skapa vet ingen säkert. Däremot finns det rader av spekulationer.

Historien borde ha lärt oss vad den till synes lille mannen kan göra om makten läggs i hans händer. Här tänker jag naturligtvis på Adolf Hitler. Han sågs av många från början som en ofarlig pajas. Det finns slående likheter med Putin. Vem hade räknat med den mediokre KGB-agent och byråkrat? Att Putin och hans krets isoleras allt mer gör honom inte mindre farlig, tvärtom. Den som blir trängd går lätt till anfall när alternativet är att förlora allt.

Det historien har lärt oss är att despoter förr eller senare bruka falla. Frågan är bara hur mycket skada och ödeläggelse som hinner kanta deras väg innan fallet kommer...


2 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Håller med dig fullt och fast. Putin är otäck.

Johan sa...

Jo...Ryssland tycks få dras med sina Tsarer. Makt i fel händer slutar aldrig bra.