torsdag 14 januari 2010

En ny arbetsplats

Jag har bytt arbetsplats ett antal gång under mitt yrkesverksamma liv. Att komma till en ny arbetsplats bruka just innebära att man är ny alltmedan de nya kollegorna oftast har jobbat där ganska länge. Man får någon att hålla i handen en tid och betraktas ganska länge som nying.

På den arbetsplats där jag klev in i måndags gäller inte dessa lagar. Här är vi i någon mening alla nya. Två organisationer ska smältas samman till en helt ny. De som redan har funnits på min nya arbetsplats är frågande inför alla förändringar som kommer. Vi alla som kommer utifrån vet vad vi har lämnat, men väldigt lite vad vi kommer till och förväntas bygga upp.

Det borde med andra ord vara läge för förvirring, oro och total visenhet. En vän av ordning och struktur får söka efter de små fragment som står att finna, men i allt detta finns det en glädje och nyfikenhet över det som händer. Det är ju inte så många gånger man för möjlighet att vara med och bygga upp en ny organisation.

Det går ju även att se det hela som ett socialt experiment. Alla söker sina roller i det som i teoretiska modeller brukar kallas för en rollsökningsfas. Här är det inte en liten grupp som ska hitta sina roller, utan över 40 personer som ska samverka för ge verksamheten styrfart.

Visst går det att oroas, men det kanske just ur allt det som inte har hittat sina former den bästa kreativiteten flödar. Former som har varit givna länge riskerar däremot stelna och till slut nästan omöjliga att bryta isär. Detta brukar bli tydligt när gamla verksamheter ska omorganiseras. Efter en tid har mycket återgått till gamla mönster.

På min nya arbetsplats finns inget gammalt att luta sig emot förutom våra erfarenheter. Just detta gör det så spännande!

Läs även andra bloggares åsikter om ,

2 kommentarer:

Tuvstarr sa...

Allt Gott för dit nytt jobb!

Johan sa...

Tack ska du ha. Det är nu ett nytt äventyr kan ta sin början.