söndag 11 april 2010

Kvalitetsklyschorna

Jag har nyligen varit på en stor konferens med min arbetsplats. Vi var nästan 1000 människor som bland annat fick lyssna till våra ledningsföreträdares visdomsord. Det slog mig och mina kollegor att ord som nätverksbygge, processer och verktygslådan användas väldigt ofta när vår organisations framtidsvisioner skulle formuleras. Ett nytt ord som användes som jag inte hört så mycket förr var att länka. Vi lever ju trots allt i en allt mer digitaliserad värld.

Det slog mig att dessa industrins klassiska kvalitetsbegrepp med 20 år på nacken fortfarande har stark livskraft även inom områden som rör de mjuka frågorna, d v s människor som har behov av samhällets omsorger.

Jag minns en annan tid och en annan arbetsplats, då arbetsgruppen skulle gå igenom en kvalitetspärm under ett antal dagar. Grundbulten i verksamheten skulle preciseras och verktygslådan plockas fram. Vi satt alla som levande frågetecken och såg detta som ett skämt vi som arbetade med utsatta människor på samhällets skuggsida, inte med skruvar och muttrar. Vår högsta ledning tog dock arbetet på yttersta allvar.

Då mjuka verksamheter än idag på det mest slagfärdiga sätt använder dessa i mitt tycke uttjänta begrepp skapar det mest bara förvirring. Kan det vara ett uttryck för ett komplex när mjuka verksamheter använder dessa hårda materiella begrepp?

Mjuka verksamheter måste hitta sitt eget språk för kvalitetsutveckling om det någonsin ska förstås för oss som ska omsätta orden i handling.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: